HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 21

JPEG (Deze pagina), 358.22 KB

TIFF (Deze pagina), 3.40 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

ii
ga
lg
{ 15
ik §37. Besloten kring, zie: Eigen oefening A
(§ 69); Mondelinge voordrachten
<§ 125); Muziekwerken (§ 127); Open- g
bare uitvoering (§149); Tooneel­ ë
j; werken ($210),
ij § 38, Besluiten, zie: Regeeringsstukken
<§ I 85)-
§ 39. Beursberichten in nieuwsbladen zijn be- '
4, schernid , als « artikelen of andere stukken >.
1 Zie: Artikelen (§ 2I); Nieuws-
bladen (§ 134).
§ 40. Bewerking, zie: O m w erk e n (§ 142).
§ 41. Bewijs. Voor den maker wordt gehouden
hij die op of in een werk als zoodanig is
aangeduid (A r t. 4), bëhoudens bewijs van het =
tegendeel.
bHet bewijs dat de maker, als zoodanig ä
A aangeduid, het auteursrecht nic! heeft , moet Q
dus worden geleverd door hem die meent §
het te moeten betwisten. ·
Verg.ook:Overdracht van Auteurs-
recht 156). -1
‘ Betaling van honorarium aan den maker
is , op zich zelf, geen bewijs van auteursrecht.
Verg.ook:Kwitantie(§r1o);Werken ;
in dienst van een ander verricht
(§ 250). E
§42. Bioscopen,zie:Fotografische werken
‘_, (§ 79)· · · {
§ 43. Bladvulling, Zl€ZN1€UVSlJl21d€1](§I34), j
l
l
l
J
L
. {