HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 20

JPEG (Deze pagina), 384.23 KB

TIFF (Deze pagina), 3.40 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

l ·s
; 14
‘ lx
g Beslag
j werken, dat toekomt aan dengene die het
als czyfgmaezm of Ztggraiaris van den maker
verkregen heeft, is evenmin vatbaar voor ,
j beslag en valt buiten diens faillissement
( (A rt. 2, ge lid, Wet, en Art. 2I, 1°, Fail­ j
V lissementswet).
Wel vatbaar is voor beslag en valt in
het faillissement, het auteursrecht gi
j dat niet meer toebehoort aan den maker, (
bij diens leven (dus bij den uitgever of
andere rechtverkrijgenden kan wèl beslag
gelegd worden); .
dat, bij tijdens het leven des makers niet
openbaar gemaakte werken, na zijn dood
i niet meer berust bij zijne erfgenamen of
legataris (Art. 2, ge lid),
( ls de uitgever zelf de maker, dan is dus
beslag op auteursrecht, tijdens zijn leven, nier
, mogelijk. ·
( § 36. Beslaglegging op voorwerpen, in strijd met
l het auteursrecht openbaar gemaakt, kan niet
geschieden ten aanzien van voorwerpen be-
j rustende onder personen, die niet in soort- ·
j gelijke voorwerpen handel drijven en die
j uitsluitend tot eigen gebruik hebben verkre-
( gen, tenzij door hen zelf inbreuk op het
desbetreffend auteursrecht is gepleegd (Art,
( zg, ie lid),
Beslag kan dus, in bovengenoemde ge-
l vallen, wèl worden gelegd ag hrzzzdelrzrczz. ,.j
l Zie: Portret (§ 171).