HomeDe auteurswet en de Berner ConventiePagina 10

JPEG (Deze pagina), 407.47 KB

TIFF (Deze pagina), 3.40 MB

PDF (Volledig document), 38.82 MB

r Y
t
ï i
?' 4
= v
§ 13. Ambtenaren,zie:\’erken in dienst van
l een ander verricht(§ 250). Q
, §14. Amerika, zie:Vereenigde Staten van
, N. Amerika 225).
j $15. Andere stukken, zie: Artikelen (§ 21).
l § 16. Anecdoten, zie: Nieuwsbladen (§1g,4). j
§ 17, Anonieme werken, zie: Laatste afl e- l
vering (§ III)QN’3.3.lTl van den maker E
(§ 128). v
§ 18. Aquarellen, zie: Illustratien (§ 94). j
§ 19. Arrangementen, zie: Oniwerken (§ 142): ,
, Overdracht (§ 156). r
i § 20. Arresten Hooge Raad en Gerechtshoven . j
zie: Regeeringsstukken (§ 185). ·
§ 21. Artikelen in nieuwsbladen of tijdschriften
zijn beschermd wanneer dit blijkt uit eene ver-
: klaring dat 07/67*7257/ZC/Z zrcrbadm is. Niet vallen j
4 onder deze bescherming artikelen politieke ._«
geschilpunten betreffende, nieuwstijdingen of
i gemengde berichten. Ten opzichte daarvan E
en van de andere stukken, indien niet blijkt è
dat het overnemen verboden is , geldt de
regel dat overnemen geoorloofd is mm met ·
bfgëüáfïgä/{Z£·7l$" (Art.1á5). (§ )
ie: ronverme ing 51. ·
Onder de andere smkkm verstaat de wet hier: j
een opstel, een gedicht, bericht, ingezonden
{ stuk, nieuwstijding, seinbericht, kwinkslag in
een woord elk gedeelte kopij dat. klein, of
. groot, een afzonderlijk geheel vormt, of door Q
( bijzonderen inhoud of vorm zich onderscheidt. .