HomeDe aprilbewegingPagina 160

JPEG (Deze pagina), 345.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

a 5*
1 1
è
m
er
I" {
. z
In
zu, ;
la `
ar g
ze 3
i- a
at ‘
111 1
1* .
d' * x lu x r
_ 1>P.u1<n0u1mx.
zh ”
en E -*7
l
I
I
al- ' ·
l Blz. 91, reg;. 4 v. 0. staat: uitvoering, lees: uitvoering.
I" = u 102, zz 12 v. b. 0 voorbeeld, u tormbcclrl.
te Y 1/ 104, xx 6 v. 0. 1/ zelfs u zelf`.
1- ä u 105, 11 15 v. b. // nu losbarste M l1ül0Sbl1|`ST.tC.
J- U 109, /» 8 v. b. 11 te rr tot.
,.8 U 114, H 7 v. 0. rr 011tstaz111dc, rr bestaamlc.
ën rr 146, rr 15 v. 0. zz tegcuvvurkcmlc, rr terugvvcrkmlclc.
et l
BH . 4
D., .
l M-
ä" `
1s ‘
ek

1- _
s, ·
ee i ~
al` l
xl
ä
l