HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 99

JPEG (Deze pagina), 602.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

'
... 85 ...
nn seandale, dont, il faut Pespérer, nous ne serons jamais
les témoins.”
De Staatsraad laat het diensvolgens in het midden, of
de regtbank van laatste instantie werkelijk, gelijk de eiseher
van eassatie beweert, den tekst der wet te angstvallig
toegepast had; maar zij gelooft dat er geen grond tot cas~
satie kan bestaan, wanneer de woorden eener wet te angst-
‘ vallig, te letterlijk worden toegepast. Virel kan de regter
j nooit angstvallig geazeeg de toepassing der wet zijn.
‘ Maar wat wil dat zeggen: hij is zie angstvallig, zie letterlijk
te werk gegaan? Toch niets anders, dan dat hij de mate
s heeft overschreden, welke het máziimïzm in eizfázmz heeft
l doen overgaan. Nlranneer de regter de woorden der wetjnist
. opvat, zoo kan hij nimmer letterlijk gevzeeg te werk gaan;
wanneer hij eehter te zeer naar de letter mogt gevonnisd
hebben, zee moet hij aan de woorden eene overdrevene, en
i~ dus onjuiste beteekenis gegeven hebben. In dat geval ziet
[ hij echter het doel des wetgevers voorbij; men kan zelfs
j zeggen, dat hij zondigt tegen den tekst der wet, welks
E woorden immers alleen de uitdrukking van zijnen wil
zullen en alleen als zeerleszig beteekenis hebben. De letter
op zich zelve heeft geene beteekenis; want de sehrijfjien is
Q geen wetgever. Volgens de door den Staatsraad ontwik-
kelde besehonwingen, moet het op het doel des wetgevers
in het geheel niet, maar uitsluitend en alleen op de letter
der wet aankomen, wanneer het de vraag geldt: of er eene
. /‘07ZZ$7'6l?J07Záá07Z eayzreme {2 he Zei bestaat De letter zal
Z (1) Een vonnis dat wel is waar niet tegen de letter, maar tegen den
, geest der wet aandruisclit, is in _/imulem lcgis geveld. Cenzraa <'«·genij?u:1`/.
vui z`«Z_/neit, quorl [nr ;>rnt·£7·:·/, xx rnxi‘ni·;ii v·<·:·e, gm` s.xi.vis vitizum
i