HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 83

JPEG (Deze pagina), 670.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

i
ii

.., 69,. _ E
l
door het Hof van cassatie in pleno uitgewezene tweede
cassatie-vonnis voor het trtbnnal dn renooi, wat betreft het jj
regtspnnt, waarover het Hof van cassatie zijn gevoelen had
uitgesproken, verbindend zijn moet, wordt de grondstelling, i
die in de wetgeving steeds herhaald werd en door de schrij-
l vers steeds vooropgesteld, als de bepaling die een lief van i
cassatie van eene regtbank van laatste instantie onderschei-
den zou, geheel omver geworpen, dat namelijk het Hof van
cassatie 11iet de zaak zelve onderzoeken, maar de enkele
regtsgevallen slechts met de wetgevende niagt in verband
brengen zou.
Tanisiê legt een treflend, onbewiinpeld getuigenis at',
dat de wet van 1837 het Hof van cassatie deszelfs hoeda-
nigheid als zoodanig ontneemt en het in eene regts-instantie
verandert, welke zich echter niet met de beoordeelin g van de
fettettïke omstandigheden van het voorhanden zijnde regts-
geval, maar alleen met de wets­uitlegging te bemoeijen
heeft.
oMaintenir dans la Cour de cassation le jugement sou-
vcrain du droit seul, dans les Cours royales Yappréciation
des faits, garantir aux justieiables le jugeinent de leurs
intérêts jaar Za senle intervention dn ponooér jndáciaire (de
tussehenkoinst der wetgevende magt, des noodig, uit te
lokken, was de taak van het lïof van cassatie) tel est Ze
double ont de la Z0i.” -- olïlle n`a délegué a la Cour de
cassation le droit dïnterprétation souveraine, que dans Zes
lirnites d’nn proces particulier? De uitlegging van iedere
regtbank in laatste instantie stelt ook een souverein voor-
schrift daar voor de bijzondere aanhangige regtszaak.
Vanneer nu het trionnat dn renooi zich niet aan de
‘ uitspraak van het Het van cassatie wilde houden, zoo zou