HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 79

JPEG (Deze pagina), 684.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

l.
nl
t i
i _ es · l
Q i
1807 omtrent de wets­interpretatie ai', en verordende, dat
` bij herhaalde voorziening tot cassatie, het Hof van cassatie
met vereenigde kamers de zaak onderzoeken zou, en dat,
na vernietiging van twee vonnissen , de zaak aan een geregts- J
hof zou verwezen worden, hetwelk dan ook in plen0 daar-
over te beslissen had. Nopens de, des noodig, uit te vaar- .
digen wets-interpretatie moest dan een voorstel aan de
I Kamers volgen.
De wetgevende magt was nu weder van het regterlijk
t gezag verwijderd, en er ontstond dezelfde moeijelijkheid,
3 als in den tijd, onmiddellijk vóór de wet van 16 Sept.
1807, zonder dat de destijds gezochte uitweg thans onder
den constitutionelen Koning mogelijk was. Het Hof van
s cassatie bestond alleen nog maar in schijn. I/Ln loi rle 1828
l connerlissnizf ln Cenr en nn siinple Zznpenn ale e0nsnlln2fi0n,”
zegt Tnnmê, «/elle clonnail nnx Cours poynlcs le jngenzenl
¥ sanvemin {ln clroil. C°e’inil inzfe¢·ne¢·lir les zöles, zenclre sans
efeá l‘inle7‘venli0n ale ln C0nr de cnssnlien, pïiner les leis ele
pi l’appni gna lenr [Zonne nne inslilnzfion exclnsivenzenl cámydc
l {le les nzninleni¢‘.”
i Art. 3 der wet: nrlans ln session législnline, gni snil le
‘ wgfepé, nne l0i inzfevprélnzfive est pmposée anw Cnninlresf
i was onmogelijk in werking te brengen. Had het derde `
geregtshof, tegen de opvatting van het Hof van cassatie
in, de zaak beslist, zoo gold tot aan het meestal verwijderde
tijdstip, dat onder de constitutionele vormen eene inter-
pretatie-wet, na voorafgegaan voorstel, door de niet per-
manent wetgevende ligehamen kon worden aangenomen,
de praktijk der regtbanken meer, dan de opvatting van
het Hof van cassatie. Dnsnronnï klaagt bitterlijk daar-
over, en zegt: vla lei présenlée snp le refepë leyislali/`
5
1