HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 77

JPEG (Deze pagina), 563.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

`
l
i
~···· 65 « i
5
zegt: Za justäce est remlzm sozwcmiizemcmf par Zes Com.:
émpériales, en de vernietiging der vonnissen, wanneer die
met de op straffe van nietigheid voorgeschrevene vormen
voorzien zijn, alleen wegens coazáïcwemféovz cxpresse ck Ze i°
Zoi toestaat, daarbij uitspraken voor nietig verklaart, welke j
niet door het voorgeschreven getal regters, of door regters l
die niet alle teregtzittingen hebben bijgewoond, of niet in
het openbaar, of niet bekleed met redenen gewezen zijn.
Men zie bij Bnnnnm, blz. 25 en volgg., hoe men in
Frankrijk uit de woorden dezer wet in de praktijk eene i
beperking heeft afgeleid der bevoegdheid van het Hof van
cassatie en van den zin der woorden: c01zmwc1zói0n cxpresse
à Za loi, en hoe inzonderheid wegens verkeerde feitelijke
beoordeeling van eene regtszaak, en wegens enkele schen-
ding eener overeenkomst, geene cassatie meer toegelaten
wordt.
V.
wm VAN 30 JULU 1828. i
De Bourbons waren teruggekeerd; zij zouden echter niet
als heerschers met onbeperkte magt, maar als constitu-
tionele Koningen hersteld. worden.
Art. 59 der C/mráe comáéóuáionellei behield alle regt-
banken, zoo als zij tot dus verre bestaan hadden. In hun
bestaan zou in het vervolg slechts door eene wet verande-
ring kunnen gebragt worden.
De wetgevende magt zon door den Koning slechts
1