HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 60

JPEG (Deze pagina), 655.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

Sehr. zal zich deswege alleen op Gönnnn, ter aangelrplaatse,
beroepen.
Terwijl men in Duitschland gedurende langen tijd wegens
elke onjuiste wets-toepassing slechts beroep heeft toegekend,
en de verwarring ter zijde gesteld had, welke vooral het
Pandecten­fragment I, § 2 qaae semfemfiae Sine appella-
. lieae ¢·eseimlaaim· veroorzaakte, vinden wij in de cassatie-
procedure nog de vernietiging van dc, ofschoon dan ook
met inachtneming van alle wettelijke vormen, verkregen
gewijsden wegens onjuiste wetstoepassing. Terwijl uit het
Repertoire miieersel ele jarisprazleaee ad voe. aalliáé § VII,
n*. IV, blijkt, dat de oude Fransche juristen tusschen
nietige en onjuiste vonnissen geen onderscheid wisten te
maken, en zoowel wegens eene wezenlijke schending van
· de vormen, als wegens dwalingen bij de wetsteepassing,
hooger beroep toelieten; vernietigt het Hof van cassatie
niet alleen wegens eene schending der vormen, maar ook
wegens verkeerde toepassing der wet. Hoe kan het anders?
werpt men tegen, het is toch geen geregtshof van laatste
instantie, het mag de zaak zelve niet beslissen, het moet
die aan de instantie, van waar uitging , terugzenden.
Al wil men ook het eerste toegeven, dan volgt daaruit
toch niet de juistheid van de laatste stelling. Indien toch,
`wanneer de eene partij niet toegeeft bij de voortgezette wor-
steling tusschen het Hof van cassatie en de regtscellegiën,
ten laatste de wetgevende magt tusselienbeiden moet treden,
waarom legt dan het Hof van cassatie de bezwaren niet ter-
I stond met advies aan het wetgevend ligehaam over, opdat dit
dadelijk beslisse en niet de regtszaken jaren lang op het
tapijt blijven? lllaartoe dient dan nog de requesten-afdee-
ling, de tijdroovende, de werkzaamheden vermeerderende
F