HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 56

JPEG (Deze pagina), 645.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

ik/J
~­- 42 -
Tnnniê zegt; vla cassation est un reinède extrême, qui
j ne peut avoir pour objet que Ze mainiien de Zümáarité
j Zégislazfive et des ordonnances.” - zuljirmeï pm Za jus-
’ Zéce Za puissance c0n.s·áimái07meZZe alu gorzevemezzeni et de
l Z°¢zcZ12zmisZ2·aáá0¢z, tel est le but de son institution.” ­­­­
' //L`i1záe' [Zes parties 11’est que Ze peáná de vue sec0mZaire.” -
«/Gniucneiinns disait avec raison que cette Cour était zm
Zriözmal peliáigzee, Ei ce titre a_ppeZe’ sezilemem à proizoncez
dame Zïuáéráá de Z"e'mZ. (Test en etfet cet interêt general
g qui doit dominer dans les arrêts de la (Jour de Cassation.”
Dnsnronnr zegt, behalve de aangehaalde plaatsen, nog:
zz la Cour de Cassation a pour objet p2·mc.i]ml de maintenir
dans les tribunaux une jurisprudence unifor1ne.”
//Sous ce rapport le proces existe entre Za Zoi eá Z’aw·eZ (1)
et la Cour de Cassation doit être envisagée comme un pou-
voir de surveillance ou de critique créé rliïccáememf dans
l Z’i¢z.á«·?äá de Z’0rzZ1‘e jmölic erf vImZá7·ecáemeeá rZmz.s· celml des
_7m¢·Zics.” '
j lVij hebben gezien, dat dergelijke grondstellingen ten
tijde van het koninklijk absolutisine, eene, ofschoon dan
i ook niet edele en prijzenswaardige, beteekenis hebben kon.
VVelke beteekenis moesten zij echter na de omwenteling
hebben? De Fransclien wilden slechts vrije lieden zijn, en
toch niet begrijpen, dat vóór alles dc personen en regten
(1) Vanneer alzoo de rcgter en de wetgever niet elkander in geschil zijn ,
zoo geschiedt het op kosten der bijzondere regtszaken, die den bevocgden
regter onttrokken en van spoedige bereiking van hun doel afgchouden
t worden. Men opent den regt-zoekenden den kostbaren en langdurigen
weg van de cassat.ie­proeedure, en terwijl zij in hunne cenvoudigheid
gelooven, dat dit uit bijzondere zorgvuldigheid voor hun regt geschiedt,
worden zij slechts gebruikt om , voor onduidelijke wetgevers of dwalende
regters, elkander te bestrijden cn zelven slaag te ki·i_jgen.
L
1

l