HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 51

JPEG (Deze pagina), 660.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

z
i
l
{welk denkbeeld zich zoo zeer deed gelden, dat in de later t
in ’t leven getreden wet nepens de burgerlijke regtsvorde-
ring aan het Hof van cassatie in `t geheel niet gedacht
werd, de eiscli tot cassatie niet eens als buitengewoon regts-
middel aangenomen, en alleen in artikel 50L gezegd werd, ik
dat bi_j het bestaan van elkander wedersjirekende, bij ver-
scheiden regtbanken in dezelfde zaken gewezen, vonnissen, ,
de weg van cassatie zou geopend zijn) en van de juiste t
gron dstelling uitgaande, dat alleen aan de wetgevende magt ·
de regtspleging ondergeschikt megt zijn, enttrek men den
Koning, die deze magt niet meer volkomen kon bezitten, l
de bevoegdheid van cassatie, en rigtte het Hof van cassatie
naast het voornaamste onderdeel der wetgevende inagt op.
Maar in dat ongelukkige auprês lag geen consequente
deerzetting van het stelsel. ln de beslissingen van den
cmzseil prive' had zich de wil des wetgevers zelven doen
kennen , in wiens werkelijke ef veronderstelde tegenwoerdig­
heid zij meesten uitgesproken worden. Hier cassecrde die- ,
zelfde autoriteit het vonnis, die tevens geregtigd was, de
authentieke wets-interpretatie te geven, en des needs zelf
door zulk eene daad (áout Et Za jeis jurliciaáre cá Zeyislaóä)
aan de cassatie-procedure eene beteekenisvelle einduitkeinst .
kon verleenen. Om deze verhouding voert te zetten, had
i het cassatiehef eieö meest , maar in het wetgevende ligchaam
als eene bestendig werkzame en door de gansche vergado- tf
ring tot cassatie van vonnissen geinagtigde afdeeling moeten.
opgerigt zijn
wu-*~_ ’l
(l) Dit had in den eersten tijd na de omwenteling te eender kiemen ·
geschieden, daar de regter niet door het uitvoerend bewind he-
zieemd, maar door het volk verkozen had moeten worden, gelijk de
ti
t
vn -~`..,._n_,,,_i _ y