HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 43

JPEG (Deze pagina), 674.94 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

I
i
l
1
” ­- 92.9 --~
greep; de gaping echter moest aangevuld worden, men kon A
de regtspleging in het gansclie groote Koningrijk niet
zonder sluitsteen, de verschillende geregtslioven van laatste il
instantie niet zonder eene verbindende opperste magt laten;
nu werd het zoogenaamde Hof van cassatie opgerigt (mw
émcwmáion {Za emzseil {Za mi en France, - zoo als Lnonn-
i VEREND het in zijn ]b·ceéáe' de Za Zefqislaáioiz C7`i77Z7i72@Zd6,- J
de coizámuaáevzr du cwzseil {Zes _pm·Z·ies, zoo als Timisn i
t het noemt). Dit Het van cassatie werd, naar het voorbeeld
van den cmzseál privé, volgens het reglement van 28 Junij j
l 1738 ingerigt, voor zoo ver dit de bevoegdheid en den
ill vorm van procederen betrof; het personeel moest onder de
veranderde omstandigheden natuurlijk ook anders zamen- _
gesteld worden. pi
Het Hof van cassatie, aangekondigd door decreet der
Nationale vergadering van den 12 Augustus 1790 en
opgerigt door dat van 27 November deszelfden jaars, moet
i kennis nemen van de vorderingen tot verwijzing van eene ,
regtbank naar eene andere, over jurisdictie-conllicten en l
competentie-vragen , vorderingen tegen de schatkist en
(wat deszelfs voorname taak was) over den eisch tot
cassatie tegen vonnissen in laatste instantie (art.
Het zal over het algemeen de procedure, zoo als die bij j
j den cmzseil {Zes parties was voorgeschreven, daar waar niet j
2 anders gedecreteerd is, in acht nemen (art. 28). Het zal ik
de vonnissen van laatste instantie niet alleen wegens schen-
ding van vormen van procedure, maar ook wegens comm-
‘I767ZZ’ii07Z«S‘ expresses au zfexác de Za Z0i (in materialibus) cas- j
seren, maar in deze, zoo wel als in gene gevallen, onder _ ii
geen voorwendsel de zaken in geding zelven beslissen, maar ii
ze naar de regtbanken terug wijzen, welke voor dergelijke
ll

it
l
t