HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 41

JPEG (Deze pagina), 651.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

j i
j I
’ i
I
l ·
l i
D ­ 227 M l
optreden. De liefde van den Regent voor zijne onderdanen, i I
ZUHC ZOI`g VOO]: llul'1 WVGlZljll CH llU.`(l regt: Cllö 3.ll.(3€D. lllOgCll
als aanleiding tot ingrijpen in de regtspleging, tot op~
j heffing van regtskracht verkregen hebbende uitspraken I
E gelden. Dit schijnen die leden van den staatsraad voorbij 1
gezien te hebben, indien men overigens voor zulke begrippen
destijds in Frankrijk nog vatbaar was. ;
4 Doch hiervan voor het tegenwoordige genoeg, om later
de zaak ijskoud uit een streng regtsgeleerd oogpunt te
toetsen.
‘A zullen dit in den tijd na de omwenteling maar al i
te dikwerf aantreffen. Eer wij ons daarin verplaatsen, zij
het nog alleen veroorloofd te vragen , wat meer naar dwin- ,
gelandij zweemt, of beschouwingen, als de bovengemelde, E
of de handelwijs van onzen oorspronkelijk Duitschen cassatie-
regter Fnnnnnik {Zen G2·00zfe, die met de vonnissen ook de
B.Clll`»€]T QGCHC NVClD ZlCll V€]ISCllllllCll(lG ICgliCIS liflll l)BllO€VC
VEN']. hCli VGIIHCBIICIC Iflgli BCDS ?lY]IlGl'l OlldCIClï,tB.HS CElSS€CIli i
en laat opsluiten, daar hij ze voor gewetenlooze regters D
houdt en die gewetenloosheid als een zoo groot ongeluk
voor zijne onderdanen beschouwt, dat hij eenmaal in zijnen .
scherpen trant schreef:
uldin Justizcollegium, das Ungerechtigkeiten iibt, ist j
gefährliclier und sclilimmer, wie eine Diebsbande; vor der
kann man sich hiiten; aber vor Schelmen, die den Mantel ‘
» der Justiz gebranchen, um ihre bösen Leidenschaften aus-
W zuiiben, vor dcnen kann sich kein Mensch hüten; sie sind
arger, als die gröszten Spitzbuben und verdienen eine ,
doppelte llestrafung." iï
ir

‘ä
li
l
lit