HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 36

JPEG (Deze pagina), 659.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

QV K zo ’ ee e ­ _
lg ‘ ` " W
i
i
­- (ZE?. ­- ‘
9
t zouden destids in l1`rankri`k niet koninklik <»‘eklonken
. . . ¤
_i hebben. Hij kon ook niet van een goedgunstig vol ver-
trouwen 0 zi`ne Parleinenten s wreken welke door zich
, 7 7
¥ als staatknndi<>‘e li¤·chamen cn overinoediee reoters 0 te
e za ¤ ¤
i2~ werpen, voor de Kroon verontrustende spooksels waren, Q
en het daarom, meer dan in eonigen anderen Staat, I
voor het wetgevend gezag ton pligt maakten, om het regter- èt
ambt niet uit de oogen te verliezen terwil bovendien
j :> > .l
i daaraan een hoogst regterlijk eollegie ontbrak; welke
leemte de Koning moest aanvullen. In zijne laatste ge-
5 stalte diende de couscil privé daartoe, eensdeels, ten einde
bet volk voor de willekeur van regters, anderendeels ten einde
den onbeperkten alleenlieerselier voor den aandrang van de `
i onderdanen, die vernietiging van de onregtvaardige von-
nissen begeerden, te behoeden, en de kabinets­justitie en de j
benioeijing des Konings in de regtspleging tot in klei‘nig­
lieden tegen te gaan.
Eene revts ileeine door den Konin<>· uitrveoefeiid bleef
E D D D D O `
al het onderzoek in den ccmseál altoos· liet werd eene instan-
l 7
t tie uit reeters bestaande maar bood de waarborgen eener
, = ¤ > ¤
ii .
g zoodanige aan, zoodat Dns,iroNnY (]l[cmueZ de Za Cam {Ze
Cassaöáon met reet kon ze<>·0‘eii: Dmzcien cmzseil cfézfazf t
5 ¤ ee r
E msszïmizf Zes parties par ses formes prcsguc jmZiciai¢·cs.
, De natuur van de regtspleging in cassatie en de praktijk
in don couseál privé wordt geschetst in de verslagen,welke
· twee staatsraden den Koning oi diens bevel inleverden
C7 7 7 :
_ toen in het jaar 1762 liet Parijsehe Parlement bij hein lj,
i een bezwaar deed gelden over de ligtvaardigheid,waarmede
~ .. . . .
Parleinentsantspraken vernietigd werden (welligt een spade-
i T steek te meer voor liet eraf waarin later 111@i)l1Cl3l{Olli1'll{ll·l~I ·`
Y zn > .
ibsoluiisme de l)il'l(‘lTlC‘lll'(‘l'l vielen). Hirxnrov oi: l’aNsr1¤·‘
` !

fl
ä
K