HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 35

JPEG (Deze pagina), 643.66 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

s
l
l
1
jl
l
l
­­­ 21
hij ook des te gereeder in verzoeking zich in de armen van
K overinoedige en pligtvergeten ambtenaren te werpen, Met het
j bekende absolutistiseli gezegde van LODEWIJK XIV, laat zich ll
wel is vaar veel snel uitvoeren, omdat er geen wederstand
j is; maar snel leven en werken voert vaak tot een spoedig
einde, en natiën en dynastiën verlangen bovenal waarbor- l
gen voor hare duurzaamheid. Verstandige regenten zien i
zeer goed in, dat Staatsregelingen niet alleen voor de volken,
maar ook voor de dynastiën heilzaam zijn. j
Koning Lonnxvrm van ]>’c@crea sprak in de troonredc
, van 1831 de woorden: xx Dit kan lk zeggen: niemand
1 w/neemt gemoedelijker dan 1k de Staatsregeling in acht.
vl/u zou vzieá gamae een oozbepcrtzfe áeerscáer .:@`vz!"
i ........ wijl de moed mij faalt I
llet lot eens volks alléén te leiden, l
Als God, die ’t Al bestuurt, bepaalt. ,
(Koning Alf in llLliULLElL’5 l'ngarcZ.)
‘ Men vergeve mij deze afwijking van den eoaseil privé l
. in Frankrijk en het reglement van 1738. Moge zij daartoe
j dienen, om liet voortretlelijke daarvan te beter in het licht
i te stellen. Het is niet mogelijk de regtspleging in cassatie
j onder de absolute Koningen, alsook het later opgerigte 1
Hof van cassatie, behoorlijk te waarderen, indien men niet
j de verhouding van de regterlijke inagt tot de wetgevende en ti
den aard van het absolutisnie in het oog houdt, en zekere
bepaalde, geene verwarring duldende, grenzen afbakent.
t Dat reglement kon voor regtszaken als surrogaat eener q
Staatsregeling gelden. Een Fransoh Koning kon niet spre-
ken, zoo als de Beijersehe Keurvorst, wien de kabinets- K
3 justitie door ltijks·wett<·n ontzegd was; zulke woorden I
1
i ià
l . ë
a
er
l er
je E
¥