HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 14

JPEG (Deze pagina), 475.16 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

xu
llranneer men einzlelglr nel aantal arreslen, waarlg in
(le jongsle rlerlig jaren in Frankrgk oassaáie werzl verleend ,
rergelgál niet rlie weláe {le Ifooge Raarl geeasseerzl leefl ,
dan vooral blglcl áei,áoe gering {le resnllalen nier, in ver- f
,_ gelglcing mel elrlers, zgn. [fel I1`q` van Cassatie wees
jaarlglcs geniizlrlelcl nog 136 zooolanige arresten, in 1851
berlroeg {lil gelal bg {len Hoogen Raacl slee/ils 8 op ver-
zoel: van parlgen, en 3 in áel belang eler wel. flel resnl-
iaal onzer eassalie-reglspleging in civilibus öegaaalele zie/i
rlns voor een ge/veel jaar lol niezf rneer [lan el/' gevallen,
in alle overige áarlrlen leirle gaarlgen zoo wel zfgrl en rnoeile I
l als áoslen le vergeefs verloren. Sleeáls éái vgfzle zler
aangelragle voorzieningen werrl gegronrl öevonrlen. Die ver-
lonrling lzerlroeg in Mankrgl: nog éen vierzle.
, October 1853. P-
, ­­<<e<>->>>-
·|