HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 13

JPEG (Deze pagina), 683.46 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

§ E
I ïä

.|
Leert de statistiek dns de enz;0Z{Zeen{Ze zeerráing der ens-
satie­regts_y;Zeging in Zrannryn kennen, neg {Zni{ZeZ@'Zer
öezeqs Zetert ztg`, {Zat zeedanige insteZZing, zet/s naar Ziet
steZseZ in FranZrt)`Z aangenemen, eeer ens Zand engesenikt
A is, en dat at netgeen FRIEDREICH ep net einde van zgn
N gesenri/`t emtrent {Ze Zdeinere Daitsede Staten zegt, 0eZ: nier
’U¢Z7Z teepassing Z6". Z?
_/Wen beweert, {Zat bij de a/`senajing {Zer cassatie det aan-
taZ Zieeger bereepen, die {Ze Ifeege Raad dan in {Ze _pZaats
der gezamenZzg`ne Ifeeen zen te beregten netten , eeeZ te greet .;“
ZOU .2’ü7Z 0772 ZZZHZ (Zrtdz OeZZegie 0]] ZG (Zi‘tZ_Q6’7Z.
Dec/i wetne iearen {Ze ieerZzaamZie{Zen in civilibus der eZf
ZZeeen in {Ze Zaatste jaren Ziier te Zande ? Gemiddetd ieezen
te zamen steeáts 256 arresten. Di Frannrqn daarente­ Z,
E gen meesten de 27 {Zaar bestaande [Zeven reet 8640 arres-
Q Zen zeqzen, dns ieder [JM gemi{Z{ZeZ{Z 320 arresten, neg
64 meer dan men eg ens eeer enmegetgk áieZ{Z A
I Hee greet was net aantat eennissen der zlrren{Zissements­ ’
Regttannen ender net ressert enzer eZf Heeen? Oeer {Ze
jengstejaren gemid{ZeZ{Z 29944. Di FranZriy`Z daarentegen ` `
was net aantaZ eennissen eg aZZe Regttan/Een in diezeMZe X`)
jaren gemid{ZeZ{Z 96,300, zeedat ender Ziet ressert van ieder Z Z
]Zef {Zeer etnander 3566, neg 632 meer zgn nitgesprenen,
dan {Zie by ens ender net ressert een {Zen Ifeegen Raad [ I
aZs eenig Geregtsnef ·eaZZen zenden. .Zl[ege eindeZ@`n enze { ï
öez·eZZcing rnim drie miZZieen tedragen, ee/E in 1#U·{nz.Z1·zg'Z: trg?
men Heeen aan, {Zie, zee aZs te Partïs en te Rennes, meer
] dan tzeee miZZi0enjnstiZie0eZ{2n in dnn ressert teZZ{·n.
g rg
¤
5 .