HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 109

JPEG (Deze pagina), 386.73 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

E i
3
I
|
, r
­- 95 _, ï
E
land bozit, opncmo, zoo als bot is, noemt mon met al zijno
lèilon datgoiio aan, wat conc vïocindo matic aanbiodt. ;
t
Zoo zijn dan ook in hot jaar 18 LS, in conigc Duitsclic j
landen, Waaïin mon tot dus voiïrc nimmoï van Ilovon van
cassatio iots goliooïvd liad, do zoodanigon ontstaan. i
Indien zij langen tijd bestaan, on dionsvolgons als
iots inlioomscli bcsoliouwd woïdou on do voor do Duitsoliors
2
0nw@êtst;aa11baIo toovcïlïmclit van liot; vïccmdo vorlorcïi
zullon hcbbon, dan zal mon wolligl; ook do gcbrolcoii bogim i
nan in to zien Wollïo dozo instolling aankloveu. C
i
F

?
V ~­···­~·-­­«<=&·i>®4è>¢I>·Gï·¤·­--»-·~ ­­­­ L-
¥
? t

l
; in
j ä
é d
i
l
l
F
x
u

5

l
l
Ik