HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 103

JPEG (Deze pagina), 650.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

e
l
­­ ee ­.
ä
door de praetijk ten nutte der staatsburgers a ]Ji'i07"i moeten
worden verkondigd!
Vat baat het, dat de wet strafbaar verklaart den regter,
die onder het voorwendsel, dat de wet zwijgt, duister of , i
gebrekkig zij, weigert een vonnis te wijzen (art. et Code il i
l Civil), en op die wijze den regter aan het Romeinsche scire
leges mu esö, verde ecmmz áenere, eed wim ezf pezfesmiem
herinnert, hem daarop wijst, om te handelen als een Ro-
meinsche Praetor? Het Hof van cassatie zegt hem, dat
het beter zij, zich aan de letter der wet te houden, dan l
j in haren geest te beslissen. En waar is de tekst der wet,
welke den regter vereerleeft, ml sámilie prececlere- [Jemig-
ezine leges d7Zd67j2i'6i(H°£, gem eeizmma ecmmz censeweáur-
in azïzöágnes 220ee Zegis eem pezfms accápere sigmfcmfimzem, ä
yzeae vitae emeá, pmeseráizïz ezmz et eelmzzfes Zegis ex /¢0c
celligi possáá (Fr. 12, 18, 19 , de Legióus, I, 3). Eenlto-­ i
meinseli Praetor zou het testament van Mejufvrouw 1in'r1ar,­
i LIER gehandhaafd en daarop gewezen hebben: mtlla jmis
móvfe met aegmmáis öezzigvzáöas jmáiózw, ui gzme sceluöriäer
pro uáiliáaóe áexzzázzzwaz iozZr0rZz4ecmáur, ea 1208 rlmiere in-
óezyoremáámze comm épsemm eemmerlum jorezlucavams ad seve­
rdzfmfem (Fr. 25 eod.). lian eene regtbank, die onder de
tuclitroede van het Hof van cassatie staat, zich zoo vrije- l;
lijk bewegen? En toch is eene vrije beweging des rcgters l
te noodzakelijker, naarmate de nieuwere, en inzonderheid
de Fransche wetten het vermijden om leidende beginselen op
te nemen, veel meer zoodanige achter dorre voorschriften
voor de bijzondere regtsmateriën en hare onderdeelen ver-
bergen, zoodat aan deze voorscliriilen de geest ontbreekt
die ze te zamen bindt en hun leven geeft, en de regter,
die g'(‘\'Ol'P(`|l is in het bmlrij‘rige leien der mensr··l1<‘n, dat i