HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 101

JPEG (Deze pagina), 607.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

den veronderstelden wil des overledenen, door de wet be­
velen erfejjvolgiiig ab i¢zóesZmf0. ~l«V&1111CGl` nu een regter in 1
een geval, waarin de echtheid van een testament niet
betwijleld wordt, de wettelijke voorschriften over de for-
maliteiten op eene te letterlijke wijze tegen den wil des
wetgevers uiftlegt en dnzironi het testznnent ïnogt hebben
vernietigd, vindt inen het dan volstrekt de moeite niet 4
waarcl, de wzmrlieid van zulk eene bewering te onderzoeken, t
omdat in de uitspraak des regters geene cevzáraivevzóiovz cl T
Ze Zai te vinden zij. Op die wijze zon het belang der wet
gewu.zu‘bergd moeten worden, als ol dit belang het ken
medebrengen, dat zeer vele testsnnenten te niet wierden i
gedaan!
Sehr. heeft eenen te goeden dunk van het gezond ver~
stand en het lczirsikter der Fransehen, om niet aan het
eïisszitienvezen grootelijks te wijten, dat in de Fransche
mi regtspleging een zoo strak en streng vasthouden aan de
` letter der wet eene zoo groote ter zi`destellin<>· van het
> za .l 2:
inziteriele regt en eene zoe overwegende Vorn1en~l1eeI·
S(Jl121l)l)l_) (l) wordt gevonden. Het Hof van cassatie niet
(1) Dr. Luvrrn (Briqfè aus dem Paleis de Justice imPczr£s,n!@et1rnkt
in het tijdschrift Gerichlssaal, Mei-nunnner, 1851) verhuzult 0ns,l1ec een
nzuigeklengde negen ma/en de werkelijke belxnndeling van zijne zaak,
wegens bezwmen omtrent den vorm, wist te verhinderen, e11nierktdnm·1>ij
zeer juist op: «Dit is slechts bij eene wetgevimg mogelijk, alweer de
ggrondregel geldt: la _/brme cmperie lc jbmZ.» -- De Franscheregtsgeleerde
Iämiiiu zegt: «Qunnd en pnrle des ferxnes, il faut bien se gnrder de dire
que tout ce qui n`es1; pan defendn est perinis: il {nut nu eentrnire se rnp«
j)ClC1' 521115 CCSSG, QUE l()LLf (7; qllxj 1z`exá11rL.S j’)Cl'Hl!.S L`·'?[ (Zd:/lliádll. (Vä1L11'llC€Il
l1lOCïUll Zl1llïC l)C‘Q1‘lj))701l, (‘U11SC(l11Cllll (lU()1`Q1`$ZClI, (l.C 1`C§tS).)lC;ClllQ; l)1'C1]§£C1'1,
hoe eng moeten zij haren werkkring maken I) Fi le _)1lQCl21l$SCl‘1`{l11Cl1l1‘llL
liinite. que le legislnteur zi pesee, les luie n`ent plus «l`en:_e1nl»le, ete.
(lle regter meg wel i= weer de [reiken niet <>'<1‘>­<'l11'l)ll(‘1l, nelke hem
J
I
s