HomeGedenkschriften van Generaal von Moltke 1877-1916Pagina 41

JPEG (Deze pagina), 382.96 KB

TIFF (Deze pagina), 4.37 MB

PDF (Volledig document), 24.47 MB

L ur' `W V ` Y
g
lga 4O
” f ,,Indien de titel niet ze de dat de studie ook voor niet-
. . . . .. . . . ‘«;«>T";
· m1l1ta1ren gemetbaar was, zouden W1] op C116 hoedanrgherd
, van het werk van dezen Nederlandschen m1l1ta1ren schmver
de aandacht roepen, aangez1er1 alle lezers het verhaal,
y spannend en boerend als eene uxtspannmgslectuur, zullen
"ïï volgen." Handelsblad van Antwerpen.

l Kortom, een werk, dat 1n geen enkele m1l1ta1re of weten-
2_ schappehjke bxbhotheek mag ontbreken, door xeder offrcrer
_ j behoort te worden bestudeerd, door den burger, d e n
, . N e d e rl a n d e r, dxent te worden gelezen."
; ” Avondpost.
u 1 lzëïïlï
rx ,, ...... pakt het boek den lezer beet en als het hem gaat als
‘ ons, dan laat het hem met weer los vóór het e1nde."
l Prov. Overijsselsche en Zwolsche Ct.
l
r · ·
ä
fi g
t
.