HomeGedenkschriften van Generaal von Moltke 1877-1916Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 636.14 KB

TIFF (Deze pagina), 4.46 MB

PDF (Volledig document), 24.47 MB

F
‘ De Duitsche generale staf had reeds jaren te
» voren het vraagstuk van den oorlog op twee fronten
onder de oogen gezien.
j Reeds onder graaf von Schlieffen was de op-
marsch door België uitgewerkt en geregeld.
Dat operatieplan was gegrond op de overweging
¤ dat, indien de Belgische neutraliteit werd geëer-
biedigd, de mogelijkheid om het Fransche leger
tot een beslissenden slag in het vrije veld te dwin-
« gen, zoo goed als uitgesloten moest schijnen. Uit
alle berichten moest de verwachting worden afge-
leid, dat Frankrijk zich achter zijn versterkt en
krachtig Oostelijk front zou verdedigen. Door
daartegen rechtstreeks op te rukken, zouden de
Duitsche legers een hardnekkigen, langdurigen
stelling- en vestingoorlog hebben te voeren. Het
Fransche versterkte front moest daarom Noord-
V waarts worden omgetrokken.
- Het plan van von Schlieffen was, den rechter-
C vleugel der Duitsche legers niet alleen door België,
maar ook door het Zuidelijk deel van Nederland
te doen opmarcheeren. De uiterste rechtervleugel
moest over Roermond door Limburg en blijkbaar
door Noord-Brabant oprukken.
In overeenstemming daarmede was voor de
. concentratie van het IC Duitsche leger vastgesteld
het rayon Crefeld­Gladbach-Gulik-Grevenbroich,
V zooals wij dat hebben aangeduid op de bij ons
boek behoorende (losse) schets I. Wat wij omtrent
l dat operatieplan in ons werk hebben gezegd, is
j mitsdien door von Moltke's gedenkschriften een
fp stellig, niet meer te ontkennen of te betwisten
feit geworden.
` Wij weten en we hebben in Nederland tot ons
groot geluk ervaren, dat von Moltke het plan van
von Schlieffen in zoover heeft gewijzigd, dat de schen-
ding der onzijdigheid van ons land geschrapt werd.
I