HomeGeschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813Pagina 1

JPEG (Deze pagina), 427.95 KB

TIFF (Deze pagina), 3.96 MB

PDF (Volledig document), 33.27 MB

"‘‘‘‘ E ’" M"--_""=~<;©§ä
1VIJFTIGJA111GE HERDENETNO
1 1
ë vlxx
1 NEDERLANDS HERSTELLING. E
A "`ïï-ï­·····ïï···ï-·-`·····~-_··-··^ -"···" ·-·····‘ï·­"""‘ Q
1 g VAN
ä NEDERLANDS HEESTELLTNG
g IN DEN JARIG 1813. I
1 NIET IN DEN HANDEL. E E T
E UITGEREIKEDDO11 01* VAN WEGE
1 DE HOOFDCOMMISSIE TOT OPRIGTING VAN EEN NATIONAAL
A GEDENKTEEKEN VOOR NOVEMBER 1813, ENZ.
'
s c H 1 E D A M, l
H. A. M. ROELANT S.
1862.
. ___-'""""‘""_"" ‘_""` E " """““ D