HomeOpenbare denkbeelden omtrent de wettige waarde van mijne zaak en middelen ten opzigte mijner schuldvordering ten laste van het DPagina 1

JPEG (Deze pagina), 413.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 9.25 MB

E »·Y, . ·-»· ·v·‘ v“.` #>o E " { . ~‘ * E W "IE E
"ï`:L;;“t ik I Z I _ ,v ` L V A 1 I I hx Kv A A` L 1. Y I D
er A I _` U MZ! M Ik A
. , E
OPENBARE DENEBEELDEN ___ _ N.
ïegfuï gig Z;
OMTRENT DE \ET'1'IGE \'. HI)E Y\ JHJYE b `
jl _ _‘_ ,,;..4-/
ZAAK EN MIDDELEN .
TEN 0PZ1‘GT1«: M1.1N1«:R sGHLï1,DVORDEIuN<;
TEX LSTE ,N HET
U DEPARTEMEN T VAN JUSTITIE,
A DOOR
D. B. ADRIAN, SENIOR,
Px·:u·Lizyx1 te Rotterdam.
‘ 1560.
E
-­’­«¢~<*3*©<>­/‘-·
‘4
(Gvdmkt voor rekening van don S(‘hl’üCl'.)
V _h
: X V/. E j