HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 59

JPEG (Deze pagina), 558.30 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

Ta. I ' J ’ l _`_"·ï;Q 褫 ij" ,» · J"; - - · `_4 -.á";, _‘Xä` vidi- . in) _ R _‘ __Xg-> _ > _ v Y A l _` `
V ` 4 rëg;. T ·~;·· `°\'~ JH `1 J. -"°‘ I ~_;. ` "/L ~_ ) ‘ ` _¤` ‘ ‘ x ui`- _` ` z' ~ _ '· ` Q, ~ ‘­"' ’ ­· _ · " ' »" « ï‘ 'V _
·· ¤]·»'·^T,·- ~ %· `· T‘··*.i ‘ ·J~ ’·;.~<`T’: z .. « , ` E. ` ·­.,i ~ ‘ = ~­= , ·’ ";.~ . ' ~ ' . ` ~. », ,
V5; *:·;· 5¢‘:€·ë~ "‘ï*< " "·‘· · ‘ ‘Q a · .` · T1 -~ V · T , » <~ ‘ ‘ ‘ " · J Y ‘ « ` 1 Z
` ­ ` ­¥«, ,'..‘:­.=."`,­¤‘­. " ,." ·­·*` x ,=1 ,. .`_~« M. . ’__ -­ , ~ ·, , ·` ·
A ‘ ; »_., , ‘­w·- ·J‘«. ,· pf; ~` ·~ _­; 5 _~ J . · · »;;_ _ . ,-·- _ , g » ·= ’ 2 » ‘~ ~ 9
` ·` "”L7 ·ï:,·=" "" fC­Y`?·«? `<E~~ :. ~ ï‘ ï`¤;/’ï‘·'­{ , "· i` := K ‘».ï’ * · `~‘, «· ~ ik · ­. · " ‘ · ­
· ­ ,g..Ji·‘.‘f‘··ï1='? ` Ta «~;_f.'ïw'•. '=, E" »'~­­ le w" "' .' · . · 4"·¤ 5*. ·_ , ' ‘ . "1 *· ‘ · ` ' . ,
. ‘ -~=r«x",· .._ ­_» .* ,’§‘ w ~- n "_­` `·· 1:,., ;;­ .'·~ ‘j _,r '~@~·« _‘ . ' ~ ­ ‘ ‘ , ·« .· . · ‘ ,... H ·( 2 ­», M .,
· ~r?>;,`°`~¥2‘;»lT@"""‘¤«·~.I‘ Ji "f · ".,f·;`-,ïï-?ï;vT,;¢·" i `­ “*’··ï, ?‘ · ­ ¥ï·­’<2 ’ . _' A ` -­ Y V I , :­ ·_·
- ` ‘g¤._i1£#‘ »·°§f·:’, ,»-<··:y:‘/_.·;’*" :- ­ . _ v ,,,;,4 ;_, ‘ . _ ·« 2, L ,·.. ~ > _ _ Y ·~~· ·¤ ·~ g g
` Wïèä %’ *#’?”­<~:‘ " - .:ï‘ ~;««« ;;«è.6 I ­ » i- · , v-,, . " = L ..«r
· ·»‘ ,» ~ .~,._ ‘·`j.`·‘ .t 4, »._ ;.»’ _; ï· 6,* . ` , ·-#55 [_ ·~;* ,«;_` . . a- ~‘ » _ «, _ _, ~ ~ ` ,,,,`J ,/ ,`__ _ y -­
‘ ïevël.ï"ïä:??‘<Z­::'·~"·l"*’;1~¤· vi: 1:§{ "T ‘(?‘ï­#i`;._‘I;;·.¢’1 Y,~"::ï+_ ­;~$*?r<­~- M R ,3; f .. ‘· __ ­ ­ ‘
_ _ ¢ .·_,"".«..,;;; wg; ·1j«_ wg; «¢.§§; `_;: ,,.., _««:.;t; ,;» :4; ;·r· · 5 ;r·.._ ;ï;> E f;. _ - - », ­ · r_<« · · *ï:__ A ­_ , · 1,,J
x ~7$»s`g .»k··~="·;`·r JW ‘ Tw`! ,; _.`­~__­; __r'_;"_ ` `_ r_ Y.'·F w, _ °‘ '7» » {~`__,'. { ff , ­· M .ï` ` -_ __ ‘ ­ ·
;l‘,i`·sc;?ï`C _:,Qt>··;;;­ **,:*1; ·#,';¤.` ­j` k<«‘”`!‘ls§W ‘m__, ' én Tw; ­ ­ .,1: _ ­’_ · ‘f_ ‘·{_ . r . ..· _ -* _ . -
‘ ·· 1?‘;,~`s«‘i?ïë 1»ï’*’L`{#;<`2r§ "‘?2»­l·‘­?=· ï‘­·*` # ~:. ‘~T­»J<=& ‘-* .>*' ti? -· Z `i"w= · Ii · . . ~ J V ‘ r ~
` IQT Z~¥ `2:‘ï`*.ï'9·$x -*£~$ ‘ ' "Z:‘.'»""<·­" "*·..' ­«_~•­’ ` ­~ c` `·.£`~ . ­ ‘ *‘,:··- ~‘ ` ‘ L" ‘= • ` · 0 » ` T`
liïïyi Y’§:ï‘»­3?>,~ ‘·‘ ‘;J~·" ~_ ,?¥’. "` ·~­ x $ ,ï-Q~· ‘ ·, ;` ­ ·. ` " _;~ __ _.‘ , F' ·`~<_ T `· A . . _ V
zy/‘;·¤`§^*«,;­ >‘+sáè*‘èï¢1.v.`=e.> ti " -2; s; -ï¤ï;T·" +·. =;: ·».: ?" ` = J ’ l' - V ` f ·, · 9:, « J g I ^ ,b . . ­`
‘ êëg. ·. «-ru ·;·¢=‘ _ ,L· v··"‘· ‘r»" «. J- "<=:·‘·e·» · ­` j ·~ Y- ¢­/i w ¥ , , Y ` g,.,r
Jv # ;j­:~ ­«··,i¤ ?·" 9* ·· t` L: $_,»;· ;,· 2;;, « ` nl l · __;74l·,«, » _ 1, ,5` `{, « ­ ~ ~ `· .> Al- _ rv JL 4- .v · ·
­ '.ï*"<’ï`;5«<"¤ix:é'~"`j§;§ï‘ë?‘°"ï«/ "*/. ï=ï¤;;ëZ ··ï v` ` ·~'·= `~< ‘y ww - " » ·` ~ ,
­§'§=· ··•fQ§'Q‘**ï;?"ê?`I1:>:?‘I`?n°`­*{·‘;Qg~«~::ï Y' "- MJ `*r‘ ·; ·'4?:»= Ai 3, ' . _ . ­ ` V, ·’ V .­· ‘ I . _,:« .=_~ =;­1 ·»_; . ·r ;’ _
_ 5**;- ·"?· ",~~‘:>~¥» .­»%¤»¢` k="§" ~ ,·~ f‘»¤ 'xwi .ï¤ ,- `m 4 ·.~ `~·, '~ ,` ­ s . __ J` ‘ ­ · ' · · ­, g ’ { * ;
»""ï¢ï”:"=-’.?ï~»«?T’-W'?=‘; +·`ä»~ ?T‘· ·` · ,l`1"§='='~‘ 1.ï· >"£T-F ] Zw ~ ·· A. '· " .. · ­-> “ ` ` ‘ ­ · ~.
· · _·'E'ïD~&»Y§ä®'*§Yï;ï§.äl'¤vië.‘F),Q§?çl MI; .3Lëë ’ <·:»""ï¥,,,X`~«' `. `ï;?2g_ ‘ ‘ ,.~ ~ ` T _ ~~=,*
· äêàfmf _,__ Q__,"'~­~;ï‘n­,:=«’;;,(’ gwn rräu,. ~··xf| a' *,.4,-* Th "‘·,, _ .S..··§.«»‘ ‘~­’ ·~~ .ï-~ ' ` `· ‘ ; ', ..` ‘ + _ , Y ° ` · ‘·- ' "··`­
US! ¤"·~ ‘­T, :~ _­­ ,·v;·"~«‘, 4,,5 ·« ~­..,·.‘¥‘~· 3.;, 7_, .`. : ` .' V ·Y ­ W ·_ ~. ;" . ‘ · ` . ~ _. _ `· ‘ F ` · ` ·-­ ­
_§*§”‘ïYï.*ä•`T;·3Qf~$;· ;_f fr` -! ` ",;AL’ ··‘ ·ïI:;; __ ;`i;,;;~V; ? lv = ‘ » ~ 3 i» _ ‘ ;· ­ ; =_·; _ : ` , _` ~ 5*.;.- Y ` _ ·r__ - '­'~ . 4 `-X , ·
­ , gyxgx,/T§:.r;¤,.` _è«&­­ ‘­­§,·___» ‘~.« ` X W « ;_gj:-T ( /· _. _`_ lach _ jä.£,__¥r I ` `; .4 ­ . ·.~..· V, ­ .` " ,. Z. (V ,V . · _‘
‘ ï·f"·"’£»>·ï1Q"l' "MF AF ëu¤¢'L *"ï’ ~·# ‘ ` FK, kü , ‘4 ` ’ »··.» ' ` ` Y - » " ‘” ` ­ `»­· ‘ » ~ -·J` . ` fx
"‘$£;,,)X?"‘§·;*·{"‘ë‘v; ~‘. gj M'.; g ,‘ ­:,§~,, `~«.` ~ ${`_i` y` ·`, g­»"g _ </_ T "Uqç; «v ;· ` ·_L _ _ '·» ;'à` ,‘ , ~ /_.· / jï _"1 . xx ' , "
»~‘ '~··i:ê<~ ·.~*?£*­··: AH. ­._.¤s;€` Q, ; ·&~ »<'Xj Mg; »·~, .1, »;· ·,. < V. ­­. ­­ -~ »., -· ­ `_ «_ · · _ _·_ _
>~;·që*ï-i.’=»­,,,'- ¢ï·a»¤« "r M ~~·· . ;«­-~< {_ ‘ . M · «· · ,­ ·, · ­·_ 1 ·, > ~ ­
~ ,.¢··gl_. ‘<"’ ‘;·­4á” E 3 '*~ -_"= "­,:j,¤f,.`~~ _ '~»'.` _ Y (_ ,.' ,1 T , §""_‘ r *1-* , W · , ­~ ·‘ ;‘ ~ ~
_ » ·‘~* ‘ `lA:«;;{g~·S¥ï£·<$~.·75‘_¥.:_;W.;?,¢;‘:;>`rr;,,~g;: .e;`=. çy Q‘ ed ·«_;` ‘ _<‘;_`;J’» > "; __-Ur- ,,; E ‘j >_ ­. gew _ ~ ­` . _
. · k ·' A §*"··#;£“ïï"3‘ ­".&""*":» 2'ïh£:·‘<;~",/F1*°.·" ~ï «·`~?i~"°‘ ( 'J " >‘ [ ‘~‘ > A`- - A-- VM · ,` E 4 » V3 " ­ L ' gg ‘" ~ · ~.
, ;..!­*,,ç;.4.,­ »­»~ P->«» `«· (X. 1~.4./ ,. ­·» · / , ·.¤ ,~‘ ~ I- , ­¤ .. `, « _ .
­ »g§­9~•`,~«{‘_ "`£§ Y ,·‘á`;$`_. S _1v_1 > >·‘J . wi :· iin . ~_,`_`; _ gl-· 3 . { Y ,_ 51. ` i ` .; » ~ _ · ~_ V ~_ j ­ rr _A Y ,
" F ` . ‘#~*?`>**ï“?§>·^*·?“'*;£· `·-f‘T‘*#;¥’ I; ·‘ï; ·? '. ‘ , ‘.~~g / `~, V: « 1 ` ‘ , ’ ., .· _ . ~ -.
‘ ·>%5' " '”=’ .~;»=i’/·¢<£.,,·w ‘·ï=l»,·,·~~tï-‘ ··_'¤ wrfw v~/L5 ; wv ·‘. ‘ «. u «; ;. ·: »· I- V ` ` ­~ ,» ·· _·n« » , ` A;/_ (
_ hg, · g,&r,~'=’-Fäï _, '.·­ .,;­·­‘à{`.‘g(`­·' _·,'¤’? óffl-<,· M . '»·· _ f ` L `“ . , 1;,, “ 1‘ ~` " _ ' _ . · , 3 ` ,
. Kw;) ,_.._è,á?".‘ gm {A,-.~·‘§"·; w_ fi ­){~:_' E" ,__# ··;¤`·­"";,g‘·j­., __ ‘+_ ’jï·ï•_::­_ `V__,?. L;-~ A _ ` ` , . · L_ ., { » -` , H _ V -”¤; . ,
· u»·L?‘<ï S«L`!";"‘~x,·'.;­*¤*£ l#~<,`­ »‘~ ‘ï `.> ·~,-» n ` ·* E = .4 Y‘ ·=·$;· . ` =i .2 · 2 ..:/ ~ ;/·’­ ~ ‘ ­· ~ `>
` ?Yï:#@'· =·· "··vïH#‘.*- ·ï ?‘ .<~‘: * , <· ` .· · ; e ‘. ; ;=.:;­~ q ~<_ ; · ‘
?·~ C aS$ï·2~Z*·ï§`,"‘:‘<` iw"' Y"*=ï·<‘ _"°"`1 ‘ M ··'e»‘ ­#s;··` . Q" 1 ii ` *,.1r ·‘ -«¤ ,. ’ · _ . ‘·~ ‘ : «_ _» w
` ‘*" "A. .,;' *‘ ~§»» ~.f‘ ./‘ ­. A [Ik 3 `T ‘~;.'· = ~"x‘; ‘« ;..’~_ , ­‘ ·’ ’ , ·; ,$_ . V ‘_ ‘~ A ‘ » r , _ _ , _· 1
~ ` ':軧;?Q`@"1""`·.3¢.«Q"¥"'>`· ··§' Y *‘­"" · ` ' *"‘. ·«~ *5 .’ ’*<· ` '··g»·-.’ T` r ~ ‘· ~ ·~ 2 . “ ' ·‘· ‘ ] ', Y 1
‘ i Y? ·ïi»·*>~"‘?”§;`**- " ï`, » W ·· ‘ï ~· + " ¥ . <"· · ,` W R . . if W ,4 . -’,
.‘ ‘&·,,{..a^ ·’·<·’·.,.~T .:.,">•‘i~ ‘·,<57‘rT,ä J>.v,~,’­ `J gg _'. ‘·‘s" ‘ , , ‘ , ·· '.. _ ‘~:` ·- _ "" L, , ‘ · ~, ï· _ " M ' 3 ~ ­. Y ,'_
’ ï ï."¥­·’ë;;­*x=ï:".*‘?"$.Y;·ï'?* “`;ï¤,«~~ëï"*§$·i Gl ’?­;.‘.· T' W ‘·ï #ï=* "` `‘‘· Y ’ ~` ‘ < ` Y Ai · ·
­~· .· ­ 5 : vc. ;·,> ’> ’­· -,«­ mr ­ ·» ·­Y v= :‘ ~.·· , ` · ` . · , · · ­· ‘, `·· ·
« Y V *=@·`·’ . ` ¤ 051; $*·‘/ `Q; »""`;’lE`../,~­x` -**5‘ YL)- ,_·") ­`·«‘ e` ¥·` v ""~ ‘T;_ ,“‘(_ ,_, . ~·J ­ ` ‘ , _ . ‘.. ` . ,_`,. . _
WIT)? `$’­‘**`l"‘= TF li? ' A ' `xr à« *.«..§.?¥ ·'>‘^.~<.{­ Y `;.·-§*~­` ‘· °,· Fi ` 92 zw ` «~~­" V ."Y` ‘ï ’~l­ -. ^. ` ' '*. ‘ "^°· ` ; J
‘ ‘ 2=ä,:2r@~*§*=‘·*-#`<:`<‘~·=»`V*% gg' äïjt 1S.?`:` ‘;_ï’>._<:» ···* »_ç( - ,· Mh T ., ii 4 `·g~ ’~ V_ . [ .` .­ -
_ ‘ `·§;E5???;_ ,;- ;_"‘ J I, ­·=­ïï, 1 ` ` ·_'ï. ’i lr 'üï ‘ , ".. "" 1 V , Y":. ” V ·¤, / l "’~~ I ` `Y·*` " ‘ "' --* " _ .
.?’?;,`àj¤·ï?.;j>`ïT;w.1·w»!ï~;;’§2¥~~·_, . -";'ï;;?l` _«~ ` ~ ·/L;. ·, ,.·· juf-·· ,"·g 7-;;; ~/~~ ,;.J _ _ gg" nx ~ _ »`·~~ ’~ " _ _ x ·
` · ~’~· `ïC«'§;.~ `;­«,,»~f7; ` "ï,.‘! .· · iv ‘ü'<,g¥ ; . . ‘»·` ..·1 e ·­~ · M ‘ «~Av E ,· · ‘ · A', ‘ , ‘ .,
~«»", ­ A ’ Y =` · jv '._,"L; , ‘; U ~ ­,^e.~' 2. ·‘ _ ‘·i`f~’ Y ' ~_: ‘­ , #::_ · ^ ' ­. i ‘
fx ’E;ïï`lï~°f^‘.`T>r?^El`@F? " €.‘ T-. fx " ‘ W ” ' ?"~ï ’ ·, · . ` F; V"` ­« ‘ r ' ‘ ·
;.,w.; Y . -,~ `-&»~·~' .4v ‘ «;.,.." ·‘_., , , ‘·; , ` - ­ ·, , j'
" E5? J"ï’:é·‘*’·, .y¢=·?’¤/* .l‘~‘ ;‘S«·: . a»<=^~;J#· ;‘ ., ` 3 x, · · A-? ‘ " ~ · _ · · -‘ · ,
ï:ï‘?x:···t*‘iS~ x$f‘««F$­<‘t~`L;;`·; :iv ’ `"“’. J`? ‘ " '°"‘ `.zY.“·« ‘"‘ F' <,· , ‘ E '1` ‘ /
` , ïn§y_‘§1‘x'?j· A­· ~[,“?‘«4"­‘1‘ ·_‘$;­~­L_` 5 a` ­ LQ; ‘·;#»._' La · _«Y ‘ » 4. FF __·_m l _ >,· _ , _ · · · ,7
4 · /__:» _,·¤~ , ­_ "N.`r ·f`;` e ’, .ï_;‘“. ­ ,_. 4. X ~§,~; ~, ­~/Y ,,-4 » ‘ ê_g,.,_: _ _ ·­‘ · ‘ . ·_ 5 ~· ­· ‘» · . r-
.4 .~. S, r. .V,. . CJ. » , _ . , · .. k . . . -
~1".`”‘·, **-3*: ‘~i~_:*r‘,; ‘**ï~à’ K'? ‘¥; T.··~ KX ` _~ =‘i,_.ï 1 ` ;’.ï`·g; 2.,4 ~‘ , _ ­, Y ` ‘ r Y ' ‘ · I ;_ "' , ­.
’ ‘ " V " >¥’=¢I`é~«’ ;f€§”¥·"ï,-Q M ;i£~·;:­:-` ~- «Lé~ F: Y Z>x;`; A ‘ . ‘ i t w ­' ‘ '
‘ ' `ï?T"·‘»> ¥­e=t°:§,i. T5 ‘Y¢‘¢--T. ;.;~ïïï~ä~«` ..., · 2`4",•1ê£ T` ··», Ai`: · · #" · · ` x ?`¥· Z ~’ ‘ » x ‘··· · . , `
‘ . ·t. 3g^...§_tJ<ïc‘ .>r ` xg · ­"i"1[ ·­* T ";L··;.»g<;=· f ~(·_ ï, 5 * ·« ,£ ~_; V ­ .; L S; / ,. .1-­, ·# ` ;; ’ ‘,‘ · · .- ` ·,
· , Jláïl ( , X:3>,»g.­[4,g__ :._ç·«.,__ /$«?<•l),;`_ . ,;£ï_;_:___? H ,,i_>.;,_ ._­JY : W . W .­ L_ Z 7,.: _ F_ ` , A >_ [ f ,7 Ji
_! g? Q- ïd:~{\ {.:',¢` ‘·€< _ `§,_ -2; ·, `f · :2 JL- 'ïï · `N-w _ _ ­"'ï& `A.,` 4L« " fa ~_~ _. ·.,;. S- ·_‘·,` W ··*" ' ­ 7; 4 V, _ ' Ii , ·
~ ‘~;>·ïï;:Y ;,+: y,¢:¢;_> Q2; .;«,x ···> ;r· - mr ,_g. ,_ ·: ·­"¥ï· ~_ H, ,,`_ · _ ·`­. _ _ ‘ _ ,, ` _ `, V . _ ·_ :.·.
‘ " { ë5*1‘{£Q’ë."?ï%á??l#J`Táèïs L[" Al2:r;%ë*f ‘ ‘*2« " ` C ï " TL" »· ‘ ; `· -`~* ?ï‘ » c · ` ` .3‘Që*~
F ;.§@§<=«'¢.~ ,;¤;ïï;,ï¢~-,,;"»x,;è".`?‘~ z=;~~= ‘;=€.‘r­‘? q ., ­ L ‘~ ·,;1; 4- ; r ....xï'<·,,. · ‘~ ye ·. , ‘ ‘ , 1 X . - ­ , P
>` · ";¤‘4‘ïl`?*?l’f*"§;";‘;`/.‘ï‘ «;‘·‘ Ag? ·_;_.~~ ,l'»­ ' ;,>·~ _,.» ’`?­«;=> Y ~~· _ ~­__ ­ V Y · ·5 . . V ` A _~N_ K _ Z · ‘_, `
»·g; U`. ¤_«r·=«,ç= x' · ,,, `__ · », _ . ..;.;; G ,.`. ­_;_ ` · ~; _. M _; , . Y 2 ` A. ...; _r T ( A, U` _ ._ __' , 4.
` !g»;§^«>­^=i »¤ FY,;;;:‘;(£­J«‘if<:;·:¥ .-‘_« 'q"' H2? -‘,;Q.'^)r ¤°‘ ""'F> " , ;. "%·~­;ï h_, "` _;__~‘(»l_` 'J . Y, -~» __ ‘ . _, .> ` _ , `_ `. r ` » V;
” ’~ " ·‘è"¤ .·”"` 'n‘V·T«·", * ·"ï*2» ' Y ‘~ ik in N 'ZLJ . » » " · J `;` " il. ` x"‘w',/’ `ï~{`_ V ·`;_ ' ' _` ~ _‘
‘T ä » #«· ·.»;»*;’f«':_",ï ,·.­ «,_ 3- ···f¢.­, ~­«. , ,·3· x ». V _ ·,· · -`~_· ,; I. ~ > , ` ­ _ ;
­­• 5"#§§">"-" ' · ‘E4TTL~ /`ï_, Xx'! if ci ,. `¤.I ~ , Y` _ 'jï ~ , V 5% ` « _ { " « "­ ' _ , ·.v;I
. ziè 2?‘~ë”’i; ·*»‘** V i ***· è=*·, <*‘· fx T · ~ < v; ‘ ·· · ii _ .. y
” I V ~ i·­_{“`;_": Tjjq, «;_ ,4l_,;__, ·Ar.: sxixif Nix « I'. _¢ M ` ` 4 N ~. ·· > IL ___ J G _ LE ­;»;
~ ‘ , ~· ¤'.2.« k‘<,­+ ',» A`>="§·»·*' %·<x`*­ = «"-~< . , · v ­ .‘ · .:­e· ‘ ·x ' ­ - x r_.· - · » ;=( ~.-,_ ­’ ~· ‘
’·¥«¤- .; ·, ·’C»~_ - r .­ : "·- 3- e u · »··­ _··~«- ­ ,4v y _ _‘· ` . r _ .. ` • _ , .._ ` ~ »`
‘ Aè­1·;`_;( __.;ç§e;;,_g ,« _~v­;’« ­, »_ä~. ;§,t.y< Lp ·v;"¥;>._q:=‘ ; , _;,_ ;> ,. A .4 . ` .».;' V Y ; ._ _‘ * __, .· le L, ,4 r L __)/» V . . _­__` M `
_·S4"»­x.lg.;L __,;·_;»·,. j;;f`5.«J_gTgr ·.,/à_ *ä1·· ;·.4· [L/'V fx, __ -j;`_ _ gig T _‘ _ _ ·; ,;. ­· _,._ in TN M {~ · _` f- , ­ rg _ ` .
I e ;’_.;à{§j;_ PR`., `f/~­"i"Y:jr`.;r§l.H«·ï ·Ty,·j_<;`Q f‘·`cï‘ Y ` _ ‘. ··';` 7 ' .` ,,_,4_ ­" » ‘_' *¢~_­«» . , _ f”‘~' 2 _, ~ ·‘f` T‘ Q-, jm _ _· W BL kf ;v`
’ · ‘ ^ ~­¤-X ' ·._~«­,:¤~;»'J ‘» { "~­~ ..­ «‘ «` "‘; 3*.- " · ­·7Zr_‘ » Jv . _~ , "«J .­­;' ; 1 .
` I '#‘·^lvf; ¥‘ ·‘~-·ê%`ï<` ;·{*"’”‘z?`¤` Fè ix v.«,‘ `FQ ~ · ` `‘>, 4 ~> ·~" Y;;%L" ‘ i` .,’, ^· = ‘- ‘~ _ Y ·` . ·j
. Vïëjïï? ­·>·;"`C,.Y .· ·4+<·<-‘;« `v~:ïl··· NL`; ·,¥ `~­ _, i_ ·.Y ·_ -,4 ,_, ;,;___'_,k , /­~. , / _ ·_ ·· ._ v_
» M ,.4 V, , .­ J, ·. `_,«·=` ,3,:,. ‘·,_;__,K __/6 `¢_ ~_ .­V ·);, J . . M K. ¢ , ., _ ` __ __ 4 , _. . , _ V
‘. . ï`a·~=#ïFï~ "ïJ‘·ë(g,`_,."?'. ,;r_··$*`."·.ix‘r; M.: ;‘ .»-¥’« 'J·»·i‘~_' P ·· -~. ""N ‘ ·‘ïè' ’ ' ,· ` ­‘ · .__ _ · . J ­ `. ,_ `· ‘-~’
· ·-· ·-, ·ç;. , .~r. · .. ¢._` ­ · 4 .~ » ·_»`_ ·¢ .; `_ , » ` · » , ~ · Y.
` 4·«,`-_`,. _«,­ _., «, _ =~•. ,4, ,,_._,_, ` .,_ ­.. ` ,_·,.i ,· , , . '~__. _ «.
{J `« '_.·er' 4'_", ;_ JJ 3, .­ "’­‘1· ‘· .` ¥(· `*‘ ~"~ , "x` _ ‘, »·», ,1 _ ­­ _ ,4 A ·V · ;_ ·¢, r , v_ ;L ­ _ ~
, ;@??'·;<Tg_:f ¤.;» iäflg ->¥v;.`_" ~‘ gti U; ; ·<-J »=;”,·· ¤·`~`~;. ^-L á Q _ ·1• [ ' 4- ’ ,. ­ ‘ “_ E C
pi" `,,..~.é‘ ·,‘;·,~ ~,x>,<»ëY».= ‘ë`·.‘>«"ï;.$i<ç·=· ·» 4 . .2 «"ﻑ_ , ­· ;·.«=·. · ` 4 K :<"' ·~¥. Y " . ‘ ` ,·«· `· ., ~
, " .3 ‘·#·:·`;ë‘­->_,‘. · ·’ "r "·ë~,;·,~ x'> ‘_ ~’?>‘1 `;F&,­­= ···x ­ » -5 LJ, ***‘ " "ï - _ :_, ; hl, ·' r`,«_ ‘ X `j' _ i'
· ·^' /.· V·‘.¢,« `» ¥­` · A ·rr‘,l ,~’*$ï·Y’x ‘· ~’.M T«"‘ $¢~·‘! ` <·^ .` . ( " ·x ‘ ^‘ ; "’· ` 5 _ E Y' · 1 ·
D4, ­·` ‘._..: "· nu ri _*‘ _l~­j~' ./· Ji _ `$"?‘:;,¤;*,;Q*»~ A` ~J‘; ­; ,.~ , _ · ," [ _L lm g ‘. , A- ' , _ ‘ r ·` .·
. "·.;r1f"`ï·=¤`2" _ .. ;;_ r; ,¤` $@,,,1,. ‘. ‘ ;_§».-»;,, >ïï fx .;=~<>4. .**. - `~’ v··- ` ·«­ _ ·~~»»~ _ J ,_ ; ’r~ · - _ ‘ K · · . « A ‘|
'^‘¥~i5t;;`>­=;~£"r>ê?‘,».‘ ·‘­"~;.¢€n JM, '.···* ‘ `I' 14*-* . ·‘ C .: ¥‘·.;·-~~ 4 « .·i;{.‘ "x,.» :­ · ‘ · ’ .. · .· -1 . ‘ ~
,;­»~-~·,,»1 . _ `: ·,;·­=»,7··«‘·.­ ,.‘>· -» wy ‘~r . r _,_‘ . · . .~r .·~ .«.~, · .·; ­
{ " '_ '_x‘7•Ej ’­’ *, vi v ï_ ,»% ,,,. J ·­­ , i' ·§·‘f;~’­ ­ ,~¤_ , - :j^' , 2-r;·f· è V ¤<,.`~ ­­­ /_ Y ` x ...;_ K .7 ~ ­y
, r§,«·. 'è_?;;S2`f "‘·'·~»i:··;< 19:4; . á` ‘ ' xäqlïj:. ~·` `. ~ "; { . « _ ., · ' __­>J·T'» F 1 xx`: ;Y.,_”* A · ’*` "‘ , ,
~ Q;. "1't‘P §z·,çr’? `;‘{`,"`»#;=’ %,,;;ï·.:"; J3'·2‘.:’ TM ·‘ y , · 2% ‘ ·ë.; ,; S , gw ‘ ‘ ’ 7* ~­- » . ` ­ __ · ; *- ` V ~ ¤ ~`. ‘ Y
~ ¥ "xï ».· Y?`·"3», ‘··'*·L ï"""`°` v` WF? V "“ ~/<‘~`~·`·` 1~ "‘;{ C {L Z, *2 ` lr L `~ · ` LA ` · ` ­ ~ I " - w z
* ~’ 1;, ,­,.{` J ·-·«- _,_;;, `T q' px l, ^_­ _ '; j?·;» ` _ · _ _` «_I. ·‘»_ wl" `- " ’ _ ; _; - _ ‘ ~ F M ,·» ~·"$ - x
’ «Qi,g;~/[’ï~~,’ `·x{_q·‘:"-4; VM j’Tä‘<._’ä-*92-' .­ V- :5/ ‘ ï·L;;«* , Fw, ~ S,-.«=vï_.I‘_·;~‘f ;«;;' .;· ` _~ E _ ` · _ ` ’»_ ’ . . ` 7 «
‘ *`ïT`;`£ä.·¥*á·» * £,llY* ``‘‘ . ‘°Q`¤=§L T - `i¥€° "£ï *'­­ ° `:’.· Q T · , : ·=; ’,‘ · ’ 1 ~ > *‘ "" I¥~= . zï Y`T’i T
2~l2¢ ' ’ `··1Y F ,,. ·« ï7·= ·· C ` "·_ ­ ¢_`”­­»r···< , r` ~, ,.T'i‘.* ~·"·; Y ·, Y r _ _ ` ,/­` " · _? ‘ ._ ‘
.. · .». _`;, »; . UL) __, _ ` ge _` N . _A,_ _» »_> _¢ t ,____ __,> . __Y ~( '· `, " Y _ ` , __ _ V __
·5«¥·* .;­ R‘ï"’<.«·‘,~..f^,»..Z, . ~ ;ï~.· Y- ,_ ; vb -, 5 _‘; ï’¤ L , ~ _ « · _· ` _ ­ , ,
‘ ‘· «·¤·J*‘~‘·«,~’, J ·· *ç1;:¢­·· ­·;y=,»=, ·r . ."> ’ s , ` w , we · _ g, L , , »· C _ ~` «
‘. " "L; · ` ^""_ ,` ,'.’i·=Y· · 'I ·- w »’ ,f,· E ,. ­­_` _ J ·‘,­~- · · ·_ " ­­» J:] ­ ‘ R. 4 . ’ `~ ‘?~` `
s _`,.' " ·~ -K· ,Q;# J-; _ M2 ~_ ·‘··, ·;‘ 4»‘‘·· ,`_, V . ‘. 3; 4* `· · _ ~ ;`~· 4 r ’_ x ;. . , ­’ 1 ' _, _ *" `
V- ‘ rr ..· .1, ­ ‘ .‘:;.` ·· · ­ ·-Z,.~;#··.r ¢· i ` ‘. .»-·:¢Y r ·.· ’ ’~ ­- F _. `<·- _ ~Z ` ’
J ‘^ ­”".­`x,­ ,·’·~?· _, ­­·¥ ’'.« ­ T­'“‘ 'CTJ · L ‘· », ""` / ‘..`l J' ï`T·" ­ H ‘ ..' . .
" . rï ‘**’ :·<~­e,.n “<=:k­ f 9 4 v ·, . ·, ‘· ­-M -5 . ~ . `,
` , '·~;`;/ `E-..`,_. W _,.-`. Lg ., · M "V« ~ ‘·· »'· ' , g_»f"2 _ N ' >«,~. ’ jj · _',· g j` , · _ , ‘ ‘ `·~~­ _ ­, ­ f
./··_­_` -' ` [;;;__·'Y, ! . ­f_­` ,,f·`2 < ’ " ,_ ";.» j" ­' V .* M N_j,•~ 4 .4 Y -^ ­<~ ‘y _ ··· , ’ - -« _ _ _ ·‘ ·`
=-, « §`,,_­ g` . ··* _ ~ .·¤">,~·,_ <,.­· J M- _~ ­ ·., ·« ~ ,_ ·y· Y `~` ­ A >/ _ x · ‘
. « vj " ;;_ .-£,,.·,­ V;. ‘· 4 _#)v·‘ .,.· ;»-`W, { . 4j*;1~: 2 ~,&_ J gg" ’· ~‘ ‘ ­ “»·`;‘ ~__ x ‘ . ‘ ` V ‘ ‘· Y `
, :;< ;_ · _»; ·;¢_¤;..‘~; . ·;~.·_ *-1;, ` `;*·, .«~.· -"j Y / _ ~ . .« ·· _> V . ­« ‘ ,~­ ·
~ .· · `,»~~ ,~­` -~,.. · -»-· ;.« / ­·« _,,·« ­ ,.’ , __ _ J « q, ,./" M " ~ - · , ,`_· ,·­` :
*;._.­ ;_·,­~;:,•;; ,;.·ï::1­ __ëS_,4 ,)t«· _ _~,,V V k` .· T E " .,,, _ _:_ « Y · . _ A ;· ~ _ ­ v 4,, M e , > .
, W ,<;<ï«·a$-iT '`‘*· 4 « ‘;‘”~" 3 "" V-E;-= ,-. ‘ '> =",;"‘­.·’ ,4 / n r·J~:‘ , .· , ,,. ` `· ’ ‘ "’ " n
-'*>··:‘ ;·.=. f‘.=,7”`* »«·= Q4, .=·=­, ‘”’r T- ·` ‘·' ‘ · '·--<"·· “ '­··" ·» V ` .=' ' ­­‘ · ~ A "` `~ ’~` Y 'Z
‘#Y.¥­è§,fF”«‘¢$!" ‘£x£1lï#*’=··;»-- ’ï¥~·<r <‘ FJ ` £ ‘­,A,,5· `­ T _’ , ‘ { «· ' ~ _ ‘i W ‘ . · ­`·
· - .»-§;ï;`;’:‘:·.x;¢. JT.? L <‘ï.·;·>~ï€1 g =='­/-P7 f· ‘:­ ­;> ::?'·;,ï 5~~­Q&; T`- . ;__··L ‘ ~ :·`.` _Z Y g" ¢·­ · ~· ` ‘ . .
.7 A _;«‘._ _ ~,; -<,>.- .,. ,»• `) v· __4._.. ` »_;;__ , ,>’:`, . . _ _` _ »­· ,,~ . ,. __ ­ ~
‘· '_­;_, _, rv ' · . · ï`b·•"` "T J -_J··· `~ . ^ <’ C ”"-T? ` " · .-- rn ‘, ' ’ L · «< «_ J {
F "*{ï'· _;_"’ . Q2': Ab ` ­. E ·*""·»` ¥""E*”: :^'"r "~r · ‘ " ‘° ‘.-- Yi"; A ` ""‘ T rï; ·ï `ïïï `ï ’ ` 2. J- » ‘ '/ ‘ ` Y Er ë` · “
gr-·"<.. 7 » F ­ “‘ ` 4 `ïïi ~ .` ' *7 · ­e«ï’ `?‘J ~. "‘·ï·IF""`,~r .4 .. ’ ’ ,` ’ · ` Z 5, · ~"‘ " ·‘ "‘ .~
{ ­;E’27`r;,$_j_U5<”.`£l‘ï ':`_E:.·..i {" i_?;~l_T`;;`(.`l, ‘· « ` Z T~ 'V·_J" 1 J v _` * lg nl *» ,1 ; `· _ L7 " ­ `_ > AV
· .Qs#l:ê€=à &`ll’2ê’i’ "`·_·1~ "+ ~§ .'.' · ,/ 3. ‘·’»`=" ; ~ ` .` Z .,, " F ‘ x ` » · 'X; ‘ ·" ` _ <‘ g w . ' ‘ Ww .;
nl .~_;-,_= ;*_ J _ ,··‘ , _V ` _ { ". »"·“·,. ­§ A ‘;' VZ _ ` > J. ` ·~ - ' ' Y- " ‘ · ` 4
` ¢ï"·.`,§(,€èx"*;» " ’ .J­~Q« "~+"­ -. ·‘ A ·­ _ ‘;. ` `·~,.­ .~ » ‘ . Q `* ·, " , . ‘ I . ~ ­ ‘ · 4
N iii ,/ Vr 4fy; » 4;; J T5? f_ `T g_` _;Lä_ï’;` ,; [Ai A `{ Z Y; ir .. . `ï f __ ·. V. _ _ { A , ~«·
‘ »__g·, gig T ;,’ ·< L ,<,`~;~ xy ­ :;­_ xr ‘ ·_. 1- ·, j ‘. · , · ‘ ‘ ‘_.­~ ‘­
«·ï‘£ïï«·; 2:ï-f/TT · , Y:/`.;§. »~ &:`· ·` ""'· ~r “ ; ··*` ` ~ ­ ,1 <` · V ` ' ‘ ·· r' Y" ·
:;·"»­·=,`.·_« ‘ 3 · ­.·‘ " rr "· ­= 2 _ ~ ‘ » ‘ ‘ ‘ Y. Q <
`eüwïgl X; .Ji:_;. Aw /7 `_§:·2l/v`;j'ï"‘. ‘ `rvtily V, '_,»_l; , , . >, L<· lr. j .’·;_· ` >__' A, { , f Y , :,­ ‘ ~ Y
W>f"’·~.· . · , `èë"' .?`T· *‘­ ­· _.~» .·? » ­`·"£`·· , " . `ï · · ‘ · . ’ · `·
~ ·:"ï+» « " F "_¥,;__ , ";;_;;,-.·~·i‘ ,`ï`ë ;.’ ;· _‘ ‘ ,;; .=_.:;‘·-~/, ,_ ~. , ~ ‘ r , ·_, _4 , _ > Y H
’ èïe:$2:@w= . ï:à·;~’* *` ·=§»> ‘=·ï` .&.·. ~· ~ . ‘ ‘ 1 #’ `· · . ,5ï »·._ ¤· · ‘*ï " ‘ ­ ‘ ï ‘ ­»
, > ` y äkVF,fx"*T§?_‘2l;·ï'j·" ..­:'§,;ï···»'€·’ `*:·~;, _`_‘ , ­« · ; ' ’·"F`;/ X -= J; `­ 5* €­l ‘ .»` _. 5 äï ` ` ·' `· ; · { " Y. " ’ `,
, 9,; ,, ;· .· ‘ =*4~«·l··=~­ '>>.`:,,Z;‘;z1 .2§f‘ä‘~.§,X ;ï£A.‘,ïz.1';i·:°E_Buï~,"`,`>' ;>l?’,:, FIL il · J.`ï;T;­_";£‘,".«;:;¥g ; . , , "H ‘­ . •­ ii: `, li; ` ‘,`l"/ ,, : ‘ ' V