HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 1

JPEG (Deze pagina), 458.38 KB

TIFF (Deze pagina), 5.21 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

* x ; E Q T `T

BEDR IJ FSORGAN ISATI E
EN M EDEZEGGENSCHAP
DOOR
D PROr=. DR H. W. C. BOFIDEWIJK
REDE, DEN 15EN JANUARI 1925 TE UTRECHT GEHOUDEN
IN EEN BUITENGEWONE VERGADERING VAN DEN
NE¤ERLAN¤scHE­MI¤¤ENsTAN¤sBOND
E.
L.
LEIDSCHE UITGEVERSMAATSCHAPPIJ ­ LEIDEN