HomeHet leven op een suikerfabriek in IndiëPagina 9

JPEG (Deze pagina), 706.69 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 12.47 MB

7
Heeft hij een leestrommel, ’t zij hiertoe zedelijk gedwon-
gen, of uit vrijen wil, dan heeft doorgaans de neerhalende
omgeving te veel invloed op hem om degelijke stukken te
‘ lezen en blijft zijne keuze bij het Stuiversblad, journal
Amusant, enz. Zelfs getrouwde employé’s zijn mij bekend
die liever lid van de societeit zijn dan zich op een lees-
. trommel abonneeren.
` Op vrije dagen is de soos zijn eenige ontspanning.
Luister nu eens, ouders, in welk gezelschap uw zoon,
J zoowel thuis als in de soos verkeert.
[ Gesprekken over de baboe van mevrouw die en die
‘ zijn schering en inslag, schuine aardigheden zijn hier ’t
toppunt van geestigheid, afwezige geëmployeerden beklad-
Q den is een genot.
I Zoo is mij zelfs een administrateur bekend, die vrijwel
9 geene andere gesprekken had dan ’tdebiteeren van zulke
moppen.
Uw zoon kan bij getrouwde geëmployeerden aan huis
komen, zult ge zeggen.
Indien hij met eene nonna getrouwd is, hoort hij daar
ook niet veel, daar deze arme vrouwen meestal slechts tot
" hun 15e jaar op school zijn geweest, en dan thuis komen
en hun tijd verleuteren totdat ze een man hebben gevonden.
De man, met zulk eene vrouw getrouwd, is onherroepe-
lijk verloren.
’tIs een merkwaardig feit, dat in Indië nooit de man
zoo’n vrouw tot zich zal opheffen, voor zoover dat nog
mogelijk is, maar wel dat de vrouw den man nog lager
doet dalen, dan waarop hij reeds stond.
Hoe is dit te verklaren? Zeer eenvoudig, doordat de
man niets meer bijhoudt, zich totaal niet meer met Euro-
peesche toestanden op de hoogte houdt.
{ Uitzonderingen zullen er bestaan, echter ik heb ze nog
I niet ontmoet.
Indien een geëmployeerde met eene Europeesche vrouw
i getrouwd is, zal uw zoon daar ook niet veel hooren, daar
I