HomeHet leven op een suikerfabriek in IndiëPagina 8

JPEG (Deze pagina), 731.68 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 12.47 MB

I
I
·I
I
6
Waarom zou een jongmenseh in de binnenlanden be-
hoefte hebben aan goede lectuur? Nooit van gehoord, in de
cultures moet je werken voor de aandeelhouders, niet te V
? geleerd worden, liefst machine blijven, men mocht eens `
wanverhoudingen opmerken, men mocht eens pogingen doen
om een omkeer in deze toestanden te willen brengen.
I Employé’s in de cultures, blijven jelui maar indom- Q
melen bij de jeneverflesch en de concubine, zoo zien de I
aandeelhouders het ’tliefste. Sticht vooral geen bond, opdat
uw toestand beter worde. ,
j Wat zag de super-intendent van een der grootste I
suikerliehameu den toestand goed in, toen hij op het laatste
congres verklaarde, dat volgens zijns inziens er nog geen
behoefte bestond aan een bond voor geëmployeerdenl! I
Zou de man zich vergaloppeerd hebben, of zou zijn l
geweten gesproken hebben; zag hij heusch, dat er verbete- 9
E tring moest komen, dat de geëmployeerden een meer mensch-
waardig bestaan moeten hebben?
Nu, indien hij zich versproken heeft, de man kan gerust
zijn. De geëmployeerden der cultures slapen nog.
Uw zoon, ouders, heeft dan den geheelen maaltijd
gezwoegd in den bedompten, stoffigen, benauwden weeg-
brug en kan nu, nadat de maaltijd is afgeloopen, ’s avonds
om zes uur naar huis gaan.
Wat vindt hij nu thuis?
If Geen gezelligheid natuurlijk, wel een hoop ongetrouwde
employé’s, die bij zijn huisgenoot (waar hij bij in moet
wonen) komen bitteren. (ln Indië wordt 2 X per dag
jl gebitterd, ’s middags om 12 uur voor de rijsttafel en ’s avonds
om 7 uur voor ’t avondeten).
Kom, jANssEN, ook een bittertje, en als uw zoon wei- l
gj gert, heet het dat bitter in lndië zoo goed is, ’t vleesch
moet onder den pekel gehouden worden, enz. enz. {
Uw zoon drinkt mede! i
Doorgaans is zijn tractement te klein om zich goede
jl lectuur te verschaffen, en uitspanningen zijn er niet. I
·I
I I