HomeHet leven op een suikerfabriek in IndiëPagina 5

JPEG (Deze pagina), 689.46 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 12.47 MB

‘ Indië is nog zoo kwaad niet, is een gezegde dat kant
I ‘ noch wal raakt.
J Indië is het moreele graf van menig menschenleven.
I De jacht, de zucht naar geld maken, doet elk gemoed
I verharden, doet alle goede voornemens waarmede een jong-
2 mensch in Indië komt, onherroepelijk ten gronde gaan.
Voeg daarbij de verveling als onvermijdelijk gevolg, de
jeneverflesch en de concubine, voorts gebrek aan geestelijke
of moreele ontwikkeling, omgang met sinja’s en n0nna’s,
die bijna niets geleerd hebben, (echter geheel buiten hun
schuld), dan een zeker slag van Europeanen, dat men in Holland
· tot den werkmansstand of tot de kleine burgerij rekent, en
de Europeaan van eigen klasse, die zich maar al te gaarne
met den sleur laat medegaan.
Ziedaar, ouders, de omgeving waarin uw zoon verkeert.
De strijd om het bestaan in Holland is groot; uw zoon
behoort niet tot de uitverkorenen, die eene behoorlijke positie
kunnen veroveren, (een betrekking, die eenigszins strookt met
de positie van papa), dan maar naar Indië en het arme
slachtoffer wordt gesuggereerd, dat Indië een land is, waar
men zonder veel kennis tot de hoogst mogelijke betrekking
kan geraken, een land waar de Europeaan schatten van
I daan haalt.
{ De arme ouders, lieten ze zich niet verlokken door
drogredenen, ze zouden zich wel tweemaal bedenken om
hun zoon naar een land van stroopkwast en uitbuiting te
sturen.
Ouders, alle goede voornemens die ge uwen zoon
toekent, alle wijze lessen die ge hem van jongsaf hebt
‘ ingeprent, ze zijn er binnen enkele weken van zijn verblijf
l