HomeHet leven op een suikerfabriek in IndiëPagina 20

JPEG (Deze pagina), 648.52 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 12.47 MB

_.,:*;: .
· T .4..: = ·. . .¤1·. . ‘·. ­...
F. w?·£‘?ïï<§.;èäç;!;ï.gï‘.U.Va.V_VV :_=_ . " ­ _. .
%=~‘= wi. ‘- . ,A,, . .. ,.r,ï_ V
..gja~?,r1ï­‘.¥,=" .:.·­"·’· *·‘:‘¥~’Qv:;Z.g§., Ax · ` .‘ ~ ­ M · . . ’ , . .
ïft‘§)¥°'¤`·ï*·ä'Jèiï.` ¥_,,:·.·;·­ï>3~‘a2; ·i<. ._ ·· ;~ ‘ _
z:‘.Fï..;ï?¤£v¥;T'é'!«.~Jr§,_j~f., ,~_ g. .' · ‘ · ­
·_‘·. » . ‘ ·­ ._
.[.;?..§<"ë‘ `* " ' 5 *; " ` '”"'”.i?‘$~ ‘§.¤ëF€ï9·. !f>ï«”~`·.f"*ï?"’;`.. .1` Y . · `·` . .
J J . av · · . .-l· . ..
i k VV f m? V *V·‘= _ ­; V ' " V V
­. vxgjw .< " *·V ‘ »,,»g.. zy ~ ­» ; Y yçï wh?. =g.;*;`;_·V ¤_V . VV . ’ ~
v·"` ‘°« · ' ¥ » ·v · ` ‘
g- :V;.ä-#·f·%_ï ., E .·· .· = · ·
"Q ­ ` . é7·“·.<··^$~·< ‘ .’ , .'?¥~.`%.·< ' ¥· » ­ " ^' ~"’¢ .’·.? ~" J >il*;"‘ ¥:ï;ë>"=·‘¢4 Jï">¥. 9* ja " ï’.‘ï . `·?. ~
;_.,;;;? V ,g ._W§2;.,ç_3F¤m§·.=;,j·Y»·;= y:à,,l_`;¢;r,;V Q ·°;;,ä;;x·­.. . aï3‘;~,2g@;·,;gg£»#:;g§I4;·'g=,.­?§§_«<r.;·V ·_..;; _ . ‘ . , .. ~,_ VV - ..
.­­»>i.£2* ·. ~ `‘`· ` " ’ ---~
·§ïw,;.¤.,‘· · »; «;<.;#;.è:...§;.; Z; ;_`_·j,;:;ê. .,,, ï g*;.,sr¥:.g2F;.i;w­·=’¤ á=·’·¢:¤. ïïj-... . ’ ­..-
‘; äï il W J ez-ïï ef if" R? I » ·5« ;·¥ ï* · . . ~
§E,é;g.«1g¢. «,. E ; . ï;·~. V· ‘§­ä§·`~~ïj;t,ï=’ ga; .V_ V_ . V
_, Vw, «,V . . _ .. ~~ - ·. .. _. _·. .»._~ ~ ., ,·,¤. .·.>«;,· ·,.·.·;... ··,»«^. . · wv M. =­·¤· .. ’·. ~=
A., ·` ,*5 .«_ §.w.,`§ L . `C ` ` `, .4. . ' ».· { . L." -.·.».`..ïT' ï':`.·:‘.`.".¥.‘7»**L`» Y«·`»..~$ 'ï . ‘». ..gi~·,‘,')ï ,J,'. *·.·,;;«L ` [Il?. X ‘· . ‘ï ­ .
#­ ·~_4;_ v -; ;, s,· ­­ f~g= .· ·> ° ·. >;·.. J ‘ ‘r~.‘^···-·` ‘£ .“«-`­Z,=. ‘= ~ "*‘­#·,ç<· ;·f »1'2=‘ï¥4=,‘.&`:;<·«¥. ï«.§·=’·‘~,’b;=<=:·:.53!.‘·‘:ä§?.*§;_ ~; ·­· ;;. ­ wy;;;4~x,.;.T;ï=’ïï~»~=':~€4‘ët·x=4¤«»‘{-zi.< re » .' :‘* .
V.;g»ç;;··áy­;.. <VVV VV _. .. VV; « V~ V V· * ­4;ï. ; 5 .,,, · gw ·;; ,,.=.¤.:,;.r;~V;;;:‘è"!,.i·.;ï‘.;‘¥,«;ï«_,ï«~.·¤vQ;;·.ä;..ïi ·‘ï+#>:¤ «.gg<‘u¤¤‘»;§gj%.%¤,=y'=ï>"··';«­;ï.;Q:·-'^=i..·.:,vd ·’-. ‘r··­ï‘¥‘°=‘ ·.·­
s . .- · " .
{.;;.5 ‘;. ­, V; · LV ’_ ‘ · ‘ `~ ~ . ·5 V··V iv V; ~ . ·V g'/:Vi,·° ·.1.·.;,·_.»ï_ ï‘1J..;ïj;;·;_ Q?·_`V=­V‘5;1;;5*·<ïg_,,=à‘;·<.»~VV mr ? =€ïj:`¥~5_ :;,jï.»
2V 1á.V{&;VVVtV C, E {~V_ .1 ,· V V - V VV M .V H V ib V`<·.è ..·.~_V,·N ,VV_ V.;;.;,..·VV_L.;ëVV V V¢V·;;_._.V;ï; V;§*:_,;iVïV f;»;;V~`.___àg;..§?,;;;.g ê."‘§;_f ·V VV V;_V;·;·:;iV;'_;kä{··:,;V§
_ ,_7V»$V€.,,._~` __. · _, .___ V _­ ‘~­· 3. _ -·· V VV. V_. V · 2 · _.:_;V , _.·V;.,·.«..~.,çV.~;«,,V=·..·._ ..:;xV.V~.,.;,;: 4;,, :_»;V . 2_»_... , _·­,1·5­,g..¤ M;£·h;.·._;,_._; =
V . V.; ( « Va . .V . ~ . 'Vä VV . .:V V _· . . ·`V`_.£’ _, V · VW, V_­...V.;$..; V.gij:V1V.;_V.i,;.,,·;§E`; ?·ï_§i.V¢V;;g­è_‘,­f1VVV~§X.£;;3~ä>?.l,;V53jaj;§g « ;V
v,;;‘;; ‘‘ ;V zig; .:.«. ,,;. _· =; « ~ ·‘ 5 .. · .· =·;»» > ï‘i;ï· ‘ W. «ï·?9.s·J`Z »=,»e·.=ï..«.`¥‘;@;;
».2#ï"`?.f’ f · » = 1 -­- . .~ f F ’'’’ £~`*àç’ ·`·v"?"·`vCv`:i;V?:(:§:;(‘{` ‘‘‘` `¥`
,; ¤ gr ¢V.·‘ ·. .«·~ r V · . ·A · . L . ; V ., . V V. ·V ,;··,j v . <~ * V _»<_ -g..<.,jç+;»­·3;.£ g 4*.%; vl {M,. ,_ ‘;~V.. , iv ww · V ; »»·ï­·;;.;‘~§=V·; ·
,5 ;.*§‘¥äf_·: .V ._ . ‘ V .. ~ · V _ V . V · ;~ _ _ . . ­« ' · . . ë_ 54 gj; ·§e;,$·;;.x."á‘;V¤‘.vV;».,;.$: . ·­=v,agç.;z.._..‘$ ·,
,V,_..V_V; . ,_V.­.V,V..V.V_, _ V , ~ V V ~ · V .. · ~. »» · . _. V_ .. ,V_ . _. ~ ­. , _.· ·_V, ‘, I, _V ` .,..; wg ·.·{;... ., ;;,»,_«. ,.;,y·.»­`.,‘..<_,§§ ,,4{ár’_;V;·Vy · _
ëxi ~ ‘, «­ . · > · , ‘ ; ¥ ·. · T ’· J V ; . . . ~ · Ji·“‘? ` `· '­ l€i‘ï{Z·l -«~· «S¢Qr;;§~·.. Sgï
. .;',_ -’ ­ ·>_'§«. _. V . . . ­? .~ ` ­ . , ï · , ë" " ‘ ~· V . ` ' ' .. 'V‘·~ ` ‘ ‘2 `__ `;:áï>.1F,;"·.¢‘~~*".,:.`§£ïv‘.;.1,­`ï5._ïï€.ëf.··=ï~«, ",;=$‘?i'€$
· " gg,. V_V;V.x_' V. ‘ _ V . _ _ ­ _ . ‘ .;1. w · . '· j; ' '~­__ 4 V' ` ., ’ . ;iFV~"V,á ».‘·,`_¤’·ï,·.,.;;"ç_‘V2; ‘~.i
«;;:;.»­. - , . ··,, , ¤ . ·.. X · . . . ‘ . «. . _ .~ ‘ ’ ­.¢ . . -· *· Y=§‘e« ·,c;·¤.ä<..:"ï.&Q<ä/ ,. ‘<= ==$w
x_ ­$䧭;2g`.‘à,;~«<ïï«·­ »';I ` ` " à . . ., ¥ I . V ‘ ~ .. ‘ .. ‘’‘· 2 VZ;i*··;5~.ï~· , xl
.‘·.¤~¤» .· `~ * w.1"" ,» M ~ · ~ ` 2 ­‘ ' ` ` ` .. . ‘ '­ . .., . .·· ; ·‘ Y'; ï.‘·~T '­~ ¥..ï'·*¥*ï` '''‘ £’ f";"’
ltkuàäi 1,, .V_V. V _ . _ V . ‘V V _ . _ V V_ VV . _, _ _ ._V« ._ _ __ _. V«_ ­_V‘ V_ Y*v·,.~· .
* «··»·vJ ‘‘,’- " ‘ . « .. ‘ = ‘ * ‘ " ” " ·‘ " r .~ ·--·= ~ FM
~ ïï,,;5= · '· 2 3. Ii ,’_‘ ·· ,_·· . · . - . . -.- . ~ ~ · ` · ~ . -= .. ­= ‘~ · ;. . ~.'~ .· äïaälr
»;.~V,5ä;· mg, ,»« .1. V <. . . ·. . · ~ .~, · r V. .. . ~ . ·. ~.. -« . ~ ­·;. .~.~`· »,>­·,­=. »;,;_«> .
q..;­;§ê; -¢§,~;,5§_;;;.w ­­: .;V j· V · r r ’ ‘· , . V . ~ · V ~ ‘ =· ‘ ä ­~V`· * ·‘·· J
;_­ §V;$;ïïrgä.%,;.V:>» _; ~ _ ;;V VV j` V ~ __, V V. ~ V: V V Z_;V_ V . · V.V·' V V.· ­ V;V.« Vi al) 4 VVV .t 4 V .V AT.-I/Vf:­VV;l;VTV_fg>;V;;·,.Vüê§, Q
WBV V? gi ;_..JV,V . V. . _­ _ . V _ E ~ V E . V. .V V VF ._ V ,V ­ V _ .. V~ ,«~_ EV ·~ ·­ :2 VV. ïï V« E1 {gi-;TV».§Vê..*äVïá&,.Và­:£ ig".?
VV. _ ;» ;§· ~ . V, . .. V V V 4 · _. V, ’) · ‘ V ·j· ‘ .` ·­‘~. x
VV: V A V . I V. V , , , V, V 4 V .V T V. _' VV ;.·_V` V V . ,l_­ Vi,. .;·.: VV
'`,‘ . `. 1 i ~ " V [ ~ « ·," " . -· .` " ‘ ` ~ . ” ej. ` M T :~ ¢`ï;:¥~ ’~;·{é,'~’§V*$2<·§s..èëT‘ · , êä
.ç=,;_¤VV~*~,V V. J *·;_`·~­V. .· « _V , V. . _ _ ._ Y _`· .V ; · .~ .» = . ­ ‘. · . . . ` ‘ . "‘, »;:.:.¤~.. ];5.~A‘.’~` V , ·. ;~,V ,
§_.á,à.,V_§;.=«.§V VV V! V _. VV V V I .V V _V , . VV 4 VV V ., V-, V · Y V; . [ __ ·,V_ ,lV__.`>_._.`V g. `V
~«§..·{5».··U{¤ ,,~,. ~‘ ‘. ; , _. : , ‘ ~ . · : •»‘··. . . ·‘ , . ‘ .. ~ ‘.. ‘ . * . ; ·. . ·· ‘ä$‘­T:­,·¢”·« .*1§,Lr°¥"§.
!e.·V4_ï;;äv... V: r ·­.« . . . ,. ‘ ‘ .. · g · . z. ·»; · ,~.>· · . . · n' . . >·- "eM5-~#‘“x&v«:<¤¤ä«=:. · ,5£K;[ ·.
,‘`. .> C " `· . ~ · . u " ·· xï ’.·· V;. ` J
V V - . · . · * [ ii = .· . '· l‘ · ' ` `.*¥=H+ ""‘ï
`'V‘ ï » ‘ ‘ · · g ‘‘V· ‘ " r 4.*. · « 5 ­-"’ . . ` -­,· ~ S <. `ä*· °
fägg ’V V -,4 5·­«§V_.V‘_`,~ :__ V .V, ‘ ' ' _ ’ . ; V_·V ’ V ­ V . . .V V ·‘, , , J 'V * * « V~ ‘ .’ .='¤ x­.. FV ..» .‘ .r“V~.£.5g.3q"` .·;· .4.
V H V" V_ I _ ­ VV V V . `V_ ~ AV _ `VU V ­ V ` · V _ ~ ‘;._ V .` Y .V, V _ ,,_· VV V..~_ VVV;;V.1,;V‘·V.
' ;.‘§¢;5{f.;·i..;~ ;_··f .· ;_V V .­ · I ,~ ` ’ VV . _ _ ;_ " «_ V'. ‘ · _. · » ‘ ‘ '#­ V_ 1* =V= ‘,`CV_`V_- ‘·e· ..
‘»··;»,· V.-:.:.‘;_, ·-,[·:·· . _ · . · ~ - - . » -, ‘ · < ­' - · , ‘ ‘ ­~ V . . · ;·­# .VVV .t ,.’;# gmx:. :· «;3:+¢‘"··>=
{;y·_.>w, _. Qg»~·j..V.­¢· ’ ~ - · ‘ _ »- · . .. . . . « ~ . . . ~’ ·· . . ‘ e 2 =:­E{·äï­*^g g§,,i‘#¤m=­­
`."§l?`$?. $C·`g‘»¥I¤f? " " ` " > l ’ .• ·. ‘· ` ‘ ' . K " ~ ‘ ‘ ` [ = · M ` ' ‘ ' -` 7 ’; * N ·` " ¤'-·'i*á% Q; >v~=äï¥ê¤ ¥Y
j;_`_ VV) · V = V · V, V S ;_ ~ ·· ' · ' - · V ‘ ..7 `. ‘· '. ‘ ’ I= ` ;**«·. ‘~ ·.·ï*<;·ix;;€¥"I;ï?fw.,‘ J'
¥,g;;;§?fV;.§‘·j<;~V;; "mz V ‘ , ._ ‘ ' V,_. ­. J ·= “ ’ · ·. · ‘ ­ ·l . · , ». __ * * , .?; ·V ‘ · ’~;.;
<:";V vg;. -4ïV , V. » . V ­ ` ~ , _ ` V 5 .­· - n - V · V · : , ~ ’ ` ` “1;T __...·,,&` ,j J Nw: `;·
­_,.1._·. 1. .,_,,_ VV. . V . . .· . - A ·.. V . . / -,­ ..,~.u>«" .VA­;...- .··» .­·­rl , .
”'·­;;,<··m._.~ ·. -. ~ ~ ·- V· __ ·, ,· V· . · . .· ‘ ·, i * · g ‘ . ‘_ · :·;L;.V{{=· v,~5;q;;;';$E`;;;,ï§V _ ë,
..,V.V, ~, ;· F;. V. V _ , . _ V . · V V _ V ·· V . V. . · ;., . ~ .· «­; .V« ..~ »,V··,y»; V5 ._ ­. · g ‘;
S>*$<e:**£==¥ # V ‘;‘` V - ‘ . ·: ·' .. = - ‘ `~ · ' ·>.V . . ` "· ‘ ~ ` ‘· `* r ’ ·>·«i/?#£‘*ï?>ï‘ï*"i?‘Z?‘*? ` · "
‘7[V __Z*¤·.¥äé~"¥ ~ ‘ ` ¥ 5 1,.% Y ` , ` . " ~ `­ _ · ”" ·. ‘ . ‘ ` . _ ­ I . '·:Y. j"$ï·‘ FRF炙·‘·»‘.«·$ï$?Y‘”eE~ ‘ ' äxg ,‘.Q=‘$‘,
W, .g«,;z,_,rV.. ._.. ._ . » ~. N V . ­ , . ­ ­ ­ · . V. ­·~ · . ._ v_·«. 1·. -:¤ .,¢»s~>;;·.à,§. ·.;;~
Viàáêä V £§ï;,;;.i« V VVV V_ ~ V . _ 4 ­ V _ . V _ ,. _ _ ~ VV._ . V V _V. _ ­. ~ _VV .V VX:.V_;_­:/«gJ;.`V:q,Vgä;·1gè9V .{ä·­V ,
·ïä{䤫_ ~.é=‘.­*‘.."¢‘VV ‘. M ' * V "­ _ ‘ · . ‘ ` x · · * *_" ; , ` _· ` ‘ '· ~­ ' .. V Y .."'·j­""`·J?"«~ïE‘~;,j§$*«:€""‘._¤ ~.' g “§’·
;‘ ‘ , -‘ ·à _V .V, · ~ V_ V, j g ` V V· `V·VV ...‘_A V­ ;‘ . _, '=.V MVV;
­··g.ïV.`§·.;‘,.~;`«~,=1·g ' 1 ‘. 'V ’ . ­ _ ~ -1 · A ­ _ ~- . , V ‘ .. ‘ · *, ` T. 2; =-.‘ s' _·~«2"f;=·"· f:"’;;ää%*? =' `,§¥,·­e·.
,`..,_ ._. V · V, __ V ~ V ~ _ .~ V V_ _ V V . . _ .. _­ V_­V V . ~ ç «V: _ê<=.,,V =·• »., V;­.. ,_.·,
,.;~ · _ ~ ­ J . « g ·‘ V ­ 2 4. . · = · · ·· . V .~ . w ` ;< »=»3·.;; *2 jïgïs
áigäsy , gy ··.?l·» ­ =h __ . _· ·. .V M ‘ ~ ~·. 4 · · V ·Vj·. _ _VV‘ ­ ; · ._ VV · ‘ j _; - 4 . ­­·`,Vlg,;;;¥èVV;.§‘·ë;;g§__§;,,;_;_ï£._.P ,,g$;*s·. V _V__··
¢!‘*F-- ¥ r ` · » Y L ‘ < ·' Z · ' ’ L. `'·`V r‘»L·= 2%*‘?‘ïwïi·`YàïïäS5¢$«ï`è’#§·`
. 3·€»·;;g"=;¢;~’, . V V ·· . = V V . . ‘ . · = . . . · L = V . ··­= s-qï-?§:;;.<?g···~$,r·2·4· Y
..;»,. . ·· ;.V_~` · x .· · ' · V . ~ ‘ ·. _. . g · , _ ‘ . · · ~. _ j· .e~_­«. ­ ··
J, f x; V.? .4, VV V . V. _, _ VV · V V .V . . V _V __ . V ·. · V VV .Q__V;.­,.V_V.. _._V;;._V ,L..~;,· V _“ V
{ba QW FV V V V_ V­ V V V. . _ .". V .» . V V V V · V_V V A VV V·- V.­ ·· .V 4 _ T; .. V«ï§,_g,.» __,.; ·{»_;1,;?j _;;€ig;{ï§.V%§ê¥‘ _E$
"­"‘··‘·· J ­.`Y.~ä*<i » " » r,. . ­ U: ‘ ­ , .~ ·~ ' . . ` ­ ’ ·· .` ` · ‘J» ‘~·· . · <« V ` ·‘`· · v `§·7‘=:‘ · e-*.­.I" u_;.· ­;féI¢.ï'. ~;. " ;,'.' `­. ­~.
‘ïTr.¥&~ïi »{2s"¥--.‘+> ‘ 4 ~ . = ~ V . ­ - V . . . `· . ` ~ ·· . ~ ·~ ~ ». .. V­­‘
*;g;«+;è«. _.,_ - . .. ` . ’ - · · ~ , . ‘ -· " · ‘ . ‘ï -~ .« ; . ._ ·. ‘ ·;.e.< .·;=’i
f. :5 l ç` . _V1 ‘ ‘ · > _ . ‘ . V ' Vi' ­ ` / `. f' C4 g ;,·;ï.;j.F­¥::‘ïIgjT§w,·’g;~g·‘ J ,
­~;;.:. g· ‘. , ­. V _ ‘ · { . , . _ ‘ . ‘· · " _,. .;_V «¤. ; J_ _ = ¤ Jçj:§`;.:,¤¢ Wïgï gw äggx, é.,
·..‘N`€?‘ M, »•~§“_;;.,_» _ ‘· . . V V . , . _ · ~ ._ ,. .· · ; ~` ­....,C. . « ·, ~,,; ···..=l*_ V 3..*; .’,·;,·:,E;§Y,~;ä£V€V ·'·.¢, ;*
":.s~.ä 3{-<­ » ..: _ g ‘ ­. ’ · .. _ _ « ­·V « . ·» ~· _ “ v · ,­ · ·. . =-’ =·¢~ ;# ‘ä=‘,.‘·a¤_%.B,·. - . 2,
gy; J V. V V _ V V V V VV _. VV V · . . V . ·. ,.V;.. `_VV .:_:. In VM,. ;:.» ?._.$¥«,lé,VV:V.§V L,. ». V;
·».­ Ji - .. 1 V. »‘_ ‘ " ` · ‘ . . 1 . =»’ `- `V ~·‘r . ‘* ~ `" [‘*.;§.;;<f<’­; ·:.<j~»· '
YY;ï¤ï2¤ ‘ .. -· ‘ "?‘ , . • · ‘ I ” V '» - · [.:4 ‘:`‘ ?*ïï
' ï‘w;..· ., 9* ~r= .. [ ` N J · . `. " . =· ‘ · ·· " ‘ . .`.·.-.‘ ,” %P‘" 'L E `S 4 `§é'* ‘­‘;,.··<~¤.,Q§"F‘1w JF v ,:Y,»Y£;
,_,_ __.V,L,;ê., _ .§V ,_ .. .V V _ _ . V_V` M., . Y ._ V.V_g..¢V`.
)_ ;._;g,'e·‘ V ­ " : ·` . ‘. . V « . ` ' ‘ `_ ., =~.1­ ‘ _ {"ï_ï;§"V_j°'j‘.$‘.· ¤·:¢«,';’; z
.i ‘,x;..a;«»¤­.·>·»=,z»?‘ M. `. , . ­ ~ ». / ­.­ ‘ ·. ' #1 . *» ‘·¥=.¤" u1<?·ï‘~ .J­·‘
V ,,_ w .V­,.,_»,w, _ , _ V .. _ . , ­ I ­. ~. .· . ..e, , . ;­¥.~ï .»;.._M.au, 1ï· ~.,.­. ..ê. .~ ·.
‘ï»a$/‘=."I‘.F‘ ', ~ ’_ · ~ . , `~ . ‘ ` ‘ ° ` T " v ‘ ,' ` . `” -°’­ Q- ¥,§"· 'ïïïêï.?" . ‘,‘ F `:`·:’.T ·.§.‘l?E ï~" ’ ‘
·¥"‘§Tï:·á’%?¤ `ï~ U -. ä. ‘¢ 'T ‘ * ‘ ·­ V . · . ` ` ­‘ ".« '. =’ ·'ï ` ` · '~ " . n · · lï · xx,. :%;1=ï"‘ï·:·§Y:
·· _ V . . _ V ` V A · ‘ V V ·` V _V V , V VV . · VV ·.. ' . ‘VV , ·. ·V V.
EV VV ik _ . . V. V. _ V . V V_ V_ . ·_ ._ , · ‘ ; _. V _ , ­__ ‘::T«~,; _««.V »·;.« ­· :.¤
;=$4; N ? 4«g,ev‘E,?$*ï»···^;~ ­. · ­ " . ‘ _, · . .» . '. ' . ` .· ' " . ·‘ ` ·/·_' '· ~ ­ 7 gw ï'“·?<,‘!ï._«’j‘ïQà?·‘,!’A§ï¥`¥€­">;=‘€,· . "? ·.=­
;_;g;r·« ;.g;&.»,= . . . » » ­_ ­ . _ . ; - ~. · . . , · ­ . . in .·,;·¤ >«*«*=;~ g··2~,;;‘ä{ ..-,:,5... ~’
. E _ ..V·VV.V.~·V. V. t ­.._;- _ ­V _ V· ­ · · ¤ _» ~ .- . .. ­ ,e> <_ »;; Vu;. V; ·· «y· »;_
‘;=·»’·v:"-F ;=;¤·¢­ . A . . ­ · ·. · · · · < y ~ .· · .. =. "»‘­:.<:<·.·‘»+ï*‘ï~< "§=··
gxïsqj _;..,,..= . »·vY , . , .... . ­ . ~ · · W,-·.».. cv; .£ »¤z~~.-
’P=5i iä ­ `ä#%<:«"·; `I ‘ ' »f`·.· “ ` ‘ ‘ ` ‘ . . . . . · ·­ ~ =~ ` .L · ~ · ’?‘·`ï ï‘J.’• .·«.»i·:ï»·ê§*=:.. 2 *‘ "?;ë=‘·,·..-'·;‘·¢=¤·
.,;,,Vj@;;;_`V£_V._.VV,, i ._ ;V . _ _. . . V=_.V V ­ » v V . V V A V V ·_ _ · ·_ <_V V V _ .1VV.;;`..·_;;;V;E.._
...· ,_ ag . · · V ‘ 4 ‘ ' V ~ ·· . ; ‘· .` · · ~ ,· . ~ ‘ . . ' = ‘ _ wi. ., . z, . s,·­.~.‘?+·ç;«l:»~;
.ää~€‘¤=§» 5 ’4«» . . · ‘ ’ 1. ’ ‘ · ` ’ , · ` · ­· x S . . « " ~ ‘ ~'v` TT .­`· 45
F wv 1** _‘·v·` .?‘ .; . ’ . . ' · .,1 ` ‘ . ‘ ‘. ~ - . ' - 2; ` - " nv 3.;;
á : .2.. ;. i- = ­ ‘ ". - » A ;. . . » -» · ‘ r ~` ~ ‘ :.. .1
e` ` ? M " V “;· X" ­ ‘·‘‘ · , . * ` -· · , · [ . Y. '`yu u » `­1§­,;l<.#
. _`[‘ä"’__ièr§§i,à­ïf.'* .­* ’ " .7 ·_ V ~ 1 i · * J. ~ V' X ~ .· . ' ;‘ ~ A V. ·. ‘ ef " ­'° » ‘F=; b;Qg¢ï;?:£=¢§§_L‘è
.. . »­ . ; . . .. · · . » · ­ _ . ,- . ‘ · . ­ ­ »·· ­ V. .V_ :- _ « .·.·.»;.;. ..4; V..¢..«;· Awa; .
··,,@w;;ïrjä;.xVr’:;;·; _ · V «_ V · . V '·.V · ..’ ·. ~` · ~‘ ;. '­g;'L­ j , ‘>VV ' . .V .ï ­ :. VVV . __‘ ., =§V;­V .. Q .1. .’;.­ïjV»»
.g;«,~ V ;~ .· .· ._ , . V ,. · V · . V . .V / ~ __ . · . .:_ .. .1 ». ·<- =·r . .yY ·y::»V« ~.‘;;V+»«‘__,;;..., .¥;,.e,i‘.
Y.; ._.{g....‘a.;; »=;_·_ ._» _ .V V V _ . . _ . ­ _ ~ . .~ , ~ · . . .. _ ,,­ ·· _ ;.«···.~1~«.:.-,;~. ­· s.. ;·.·Q.z~g;v<g
wïjwq·%x,g‘ë:i.§¤..·‘·.;·"‘ > · · . ’ . . · - · ­ , · ;’ ·· - ­‘ . wm · ~.*"«;;1.;»#¥a.Mï* mx . ~.=Fy<.¤%gçJ§
;_;ï_V.<;_;;;·;£;_ . V. V V /_­ ,. . . .V V., V , · . . .; V . V V .. V . -_ . « = g .· ~ V1.- ` ·~
.: ‘`‘· . Y ‘ .. ·. ‘ · · ` A ­ V A ‘ ~ ­ Y - M ï· ‘* ’¥¢=`@­#*:­~<«»‘%¥’¢ïä§<=
in . j Y ‘ _. - __ " .. . 3 · · V -. . · L ‘· · ; ., » * 3 * K «.,= `
.= Y- · ·1 _· ­ ` ` ‘ ‘ . . ‘ · · .· ' ‘· J ' . . ­ v ·‘ = ..1;: ‘* '`.' ·l·êi>.<I Y! "«!+"·v$;á@«ïïï.ä*
$5.. . _ ,...__V V . V V . ,. ., . . . , .. .. { . . ,. ·,€..·. . K, .:;,0.. N,.
gfï°J>¥­:"*»^°£ «V­‘E_ ` i · ’ ’ . · ji ~. ‘ ·. · > . · « ' J ‘ .· `·..; ` · ‘ J.- ;· ..·,·ï«»»,;XLeI€$¥:;¢, ·
ï,­,»·$·~*§»·?·"* > ` ' ~ ‘ ~ . · ' - . ‘ . ~ ' . · ‘ ’ ' *·"`~Y."..l ‘~~"»»>‘.’·I.·~‘.;·<S•ï·`J~.1.."ïï`¥‘Ar .#’.~=fa­¥`%_·?.ë’ï '>"`ï`
’VV_.ä.VVj,V .VV_'_ V . V_ V , V V V V « ,V_; .V V .V . V I V .. · VV .;V V , ;. ._ V _ ¤ V_;..¥; ·V [V _/VV. ëgV;§;x;FVF·.e~·;>V_·­
¤‘?‘,#<1¥g%v§T£ïH ‘`‘’` ` ` fi · `T . ' ` K ‘ ‘ ` -. ~ · >. ‘ - T` " ~ ‘`·, Yi
» Si ' »= _ S · ~ï { y · ` -­ _ V _‘ . . > / _' . _ 1;, `_ . ‘· . ri ij I , · ig yV­ï:".;­ .
f;,,­§V.`mê,?.;V~. V; F 3 i . _ V V Z V «V V . ` V V _! I . Ve V VVV,. ;..V;.~V.;j._ V;
, L__ ._,ï,,_ ~ V V.; · i.__ V· . _ = . _ _ ‘~ ;_ V · . ·. V . ­ ' V · · V ·. Q, ~ <,~;·­j·^_· *`;_.·:.; 4 " “‘»..~‘¥<ïH>.è;­.»=;`
gg;. ¤·jV · _ · . _ ­ »­ ` . · ‘ ·· .‘ V ‘ 4,. . · J ;, · T` Z: ;*§.­{_;.»=.·‘ *" ;`«?g§{§?ii;§ó~$x^*
V.,:__i;_=,._,VV.· V., 2 V ..; · = _ - .; _V V _V ­ ~ ‘ · V · V ‘, · ~ { . - __ ~·,··V ;Vj·_·»·_;­:,g;:.,j V q,V’“{,‘ïgr,fç«;v')g.,_{»2~.;·'·
w· <;»;;.<;.;, :"· 5 ‘ = ·· ‘ . ‘ . ‘ »` ·. [ .· , ‘·`·‘ ;i;.·>ä’~$g2«¥f€
gi .;x­.ï·ï,V~‘>< ·‘ ~ ‘ , . « ‘ J · ‘ ‘ ’ = ‘ · · f - Y· -2.ï .·­= L¥=.~««w;<x‘;;‘~=ëH~V..ïä.ä.ï . ‘ 1
. _: xx zw 5;+ .. ;. . . . ‘ . ‘- ~· · _ ' 4 ` ­ ~ » . “. ~,' .; >.~ Viv u {_' ‘­;·ë=;..,,‘ · ­ . · ·‘..l.»i*»=¥‘­· ·ï
ri?. V.· V ·• Vl _. V V _ _ > _ . _ . . V V . . VV · . . .. VV., ;q;V§·r<.;_._'V{ç5r;,&,1`ïE§¢,_<»«_ · _ ~._;`;:V=·.-;*,.§,
* .. ­­ ‘ . ·· / _ _, . · · . . ‘ y ~· " " a ¢ . *­' ;£ ·`
V ,,‘¥ »¢.r·F «=V { ‘y·_ .. - ‘ e . · V V ,· ‘ .. » ’ ·‘ _ V . ~` · . .. " .Q * ­"’·, _.f-·*'..·...-‘=;Y;<;;,;g#~4*’Q?¤ï?· ·.i.- vl;
..¢_?...., X V . . . . .,.. . .x ­.,¤~­ ..1 ~.~&.~
:‘§V§ «;¢çV;ï:·,· . ` » ­V ·­ V ~. .· . ‘ · . 1 [ T . " .- ~ . _ _ =; ‘ -4 , 1 <Q _g2;g­§2`»,,"!V
·"7_·`;à•~.,c¤·.­ï­;: ;;`.V. ­_ ,. ­ , · · , ­ Y 2 9 L `V · ~‘ ‘ > .qè<./‘= ·I.«:·;,v­$ · ,4 . ?.¢<*¢?I· _ ,
’·'..ä$;;L­_.,.äQ. " _,‘ ~ · V · «. » ' ; ~ ‘ ` ^ ‘ V .. V. ` _ `· '. I ­~ , [Z" ` .·".@xï·n·!, .«i#?;~¥;;é.~
.· _.. .~ · .­ ./.V . · - · . ~ ` .·~ J 1 `· « Y « ·»··~.­;»,·ï·ï£..·@..­
·. ï. ` Z `. ‘ · `·;‘ Y ` · Z · ` » I W ....` ‘‘~. ~ ‘· ·‘.`
.. ;. g · . ­ _ . . ­ ` · ·. · , . ~ · " , . " ­ ~ w". ' !»· .·»`:;·9l#?%‘.'$?,&f.I§ V ` .)§<‘*`*¥7m~ Z«’
J / «·A ' · "‘ ·` ... ^ ' · ` ·· · . ·. " Y * j. I ‘.ï ­­`. =1f¥’­=»l*'<­*>;_‘ï,r`°{"%“ ' gäi:«`_êZ,J
•ä‘_.~ ï;;=.;3;·5=.g· ‘,_ V.-. .V 1 g , ~ . .­ ’ , V ·· · V ‘ V · ­ , ~ - . ­ ‘* `. _`<' _ ¤: ;.#i.2ä3»?·‘9§ï‘ë ·'··ï?·r,»'* ä"=;¤£>é;?·.=5··
·· . · .. ~, ­ . 2 « ‘ , , ‘, ­ . =‘ ·- . . . · [ .‘ · Lwr. 5- ~i‘1*·~r:‘?»?a¥ * 3;.;:ev
· ..:·& €;­‘<V.~· :5;- · ' V, . = ;__ ·' 'V ` ·. ‘ _ ` _ . Q _ .‘ ‘ ‘ . .. ' ~. " ­r`» ""~»:`i‘ §·~"è?LQ>.·,·.·.;$ï ‘,,, ; _i·‘~§;£ïi§ ïï
F!§· .<,ï;`?;­;l"­`~ï,> g P ;_ ‘- 2 ` , · ` si · ‘ · ‘· “ ‘ " ·‘ . ‘ ~ ’· ‘ ·’ ·. ~.‘,s".~·.«·.`fïï§s§.*'1;_;«_;~¥ $*:2 ~{$<.:Y#2.7¤ä¢
_ ·~ ‘ ‘# ` _x>­‘g§..V· .~ · ,-~ ‘ _, ·.;, M; ; V V `. _. ·_ . ­ · «. , -·` ·,.**.,1‘S¥~. .2:; ‘L·ï. »“'·`ïáä'*’ ·.`·*ï 1
A .K;è* .~~2,. . V ‘· we f J . · ` " . ‘» * . ·. ‘ · ., . < w ~ <=··i'ï>.<£. %i£·°$Q§$¥;= ­«YFT!Z?<·­;£·«ï‘
. ,ïmg;«·.·..¤1‘ê· ·. .·_ AW: ·...v ~ ~ . *· · . . · . · - ' ·. v ~@·;· ‘»·;·.·:~,?:«.,;; ­~­q:·..=·­·=¤,··¤·.;
‘ V .;.«jV._« ~ gw?. j;,.V«r~·V ‘­V r- .,V­­ ~.», ;. V V _ ­· V Q .. V. J ‘ _ V_ _‘ . , ‘ .«. , . ‘· (ag ;·.V.‘·;._;x;.ï..r­.; <V‘ _
{ ’.’·. NT `/ F.; `> ' F V . r % . Q .` - ' · . ~ "· *`f
V ·V;$9_;§?¥A LV VV VVV V.; , V; VV; VV _ 4_¥_ V VQVVV V V V tv ;1 , .5_ {VVV­ V . 1 . 4 ..- V VV . . V.«­ V; = .V i V 1 V ·V· _. ;
"·=,Kgf». f?££·»··g§7»1(§‘.V£'.g•~“ï..fJ« ` .; ·-..»,~ '­j ‘ · »‘ ..Vy=‘;.. ·‘V ’ ;· '· ` _. ii V ' . V ‘V ’ . · ` ‘ · V ‘»‘ ’· ·`$ ­=.:·"" T¤*i,^¥;êçV«·.) ’~· '­,>=ä‘·Q¥.'.AL" .
· ä§"jï#.x~;;,§;_j;;_ï _".‘·Vf‘;Vy«.T.Q·2,__~A? "*(51 ·= V_`._ . ? =·Q V V? ,· . , `, ‘ _, .; . [ ' " , . . ' Q , '·=LV'.2‘~ïe·f_`·`."._`;"‘á`»
. V r .*j.y<..ï.lf..;,ig;2?>~·a2,¤· j,.ï¢;‘ ë' ¤‘f?‘^ïf`ïZQ.. «·`· < Z ~. . · ·' <­ ‘ · ~ _ 2: ·,`»V;~._f'§, w=§:;,:§ «‘¥**陋¤.S‘·:<.¥­$§
` iig-. N ‘ vx =»;· ‘ .;‘·e L. : .V f .^.:.»·~. · zu V _~ V- Va'. 1 , L - _· = *.· " ‘ . ’ ­ - ‘ ‘ ;. ; · .. " » vb -äf-".§·<<·‘ fl ’:...­ ',êä·ïF:ï·>”P.­‘»"-= A
-.- ·. +sëgVz. .3-. . ··». . ....‘ . · ~ .A 4 - ~­ .._.
. V . ·,;:VV Vë lk,. { Vw ., VVV?V?_ VV, ?;,,;;.­ièë,§`QV_,. VTI.; V; ,VïV{_V .V_V V V; . y., V VVV ­ · V. V _VVV_V VV V_V»V _ V" . { 4¢_.5_;2;eV?Vt,?,, ;?_V.;;§Më *
‘ .4: äáïäêä#i~e·.èe’#­·;;·L­·_'[f*!; * [kry. . ·‘ 1 V1, ­ï F » SQ; ¢.~ * s 1 rï.`::·'=.;;>“¥·"ï,"ï;§¥,Z'?g_%1 A
· · ·V·.·‘·;·5.;.=.;«;V‘_V, 4;,,, · <,gV ~ ` ;g,à_··­ ,,_’ Q g; :j_ E ~._V J, «·:. ‘’‘_ _ =‘. Q .‘ ' Va ·, · V: V- V: V · ‘,.,A­;jV. ‘.«*·'·§·; ··.`gV;..;. '
~ =··’? ’ «»¤.·=:· V;. ·*.­~$, - -~.. ~ · .. _ ‘>· ,ï"¢§l`£ï %=·, è<­.ï ;;{v+.>;·
¤ï· $zQ:;.;.,_;__;;¤.;R£_;21g§=V.ä ­ 2%;..3;% ,· .,­_;;,~ï=?;i’?;··." ?' ‘ mgskl ;~.ij..2; . ‘.; >­·,’.v§f£·‘:£ Li +z?Liï""¥+i$¥¥;
` ‘’‘»= "‘ .,2r» . » ·~· ·. ;§;£·,,·-?v$ï§::.’ ‘ïáï=U` Y ë` =.` äïëï J. ` *-4: #9 $ïë"¥ï"`? W? Egg?
‘ ‘‘'‘ · " =’? Q · $2, { 5*; ïï=.»%:f §l· ge; V. {gy
’ . V; .,.­¢:L,ê~_;§;.ï_h _V¢;Vq:.ïZiV V__à V»<§,§1~êQ£­, ‘ $+§.:,~çïiZ·’.i;­<··!€:‘»
­ .VV,_ ._,V V ,... ;, wt _ . .,.,· .;. » ·· , ·. ._.,;.~ .r_.V­·~V;.,.;.p . ‘ e .v Vü .;;: ­;_­,i ;.=··._.<· V.
` . " ’$·.~r"¥ïá°";; ·'$I$¥ ’§
D '§.f‘§'§T.’=ï=f{~§­ {il].; ·`>.;§,§ _§§;J*"_,; è‘·‘*‘§ï‘~·· ` : "!‘%‘«.?.~€ï¥{°·*??';·.‘ »
" ¤§=;=’»·= .~.ï.~,;g .z ¢-~ .­‘~ ;<s‘ï=§= za~
`* i.·"¥Z·“’T==€=`,· ïs>«‘,:ä1#ï;¢*»F¥áé«'ï§ï*£`~r«*¥‘?=·~s··L·^‘ä‘=v 'J
"­‘-­;` ‘-’»‘ ä‘·r’$‘ïiï·*··v€‘vlï­:»‘··r2.s*?àïïfIiïg&· ~·.· ’=<.ïi»;*ï?‘2€E¤'.‘*‘«‘··=r.·
"" U ­`"‘· .`­Z‘··ï ¥*‘·F¤·¤;:Pï£ `»·- ‘~·` X3
` « ­. ­ -` ’`` fte- . .­.