HomeHet leven op een suikerfabriek in IndiëPagina 17

JPEG (Deze pagina), 588.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 12.47 MB

t t>
1 jj) .
15
Een administrateur deed vanaf den eersten dag, dat de
fabriek begon te malen, niets anders dan uitrekenen, hoeveel
picols suiker er gemaakt werden en hoe groot zijne procenten r
j in dat geval zouden wezen. t
jongen, jongen, wat kon de man hatelijk tegen zijne j
employés wezen, als er een dag was, dat er slechte sappen .
waren.
En onder zulke geldwolven ben je gedoemd te werken.
Aan u, chefs en aandeelhouders van suikerfabrieken, om
de salarissen en procenten zoo te maken en te verdeelen, t
dat niet de één ’t leeuwenaandeel krijgt en de ander die
·# even hard, zoo wel harder moet werken, met een aalmoes
wordt afgescheept.
Aan u, employés, om aan deze middeleeuwsche toe- t
standen een eind te maken. ln u ligt de kracht, zijt ge t
9 eensgezind, de toestand kan en zal veranderen.
Eisch een menschwaardiger bestaan, eisch dat uwe
verdiensten naar behooren beloond zullen worden, eisch,
dat niet een administrateur over leven en dood beschikt.
` Eisch, dat ge niet op stel en sprong op straat gezet
zult worden, dat er een scheidsgerecht zal benoemd worden, !
· om de grieven tusschen employés en administrateurs op te
lossen.
Denkt aan het schoone spreekwoord: ,,eendracht maakt j
macht." l
KENTONGAN.
"` l
l