HomeHet leven op een suikerfabriek in IndiëPagina 16

JPEG (Deze pagina), 734.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 12.47 MB

l
1 jj)
_ 14
" Tuingeëmployeerden werken van ’s morgens 7 uur tot
J ’s avonds 8-l0 uur, en moeten om de 10 dagen de boeken
j afgesloten worden, dan zitten ze soms tot diep in den nacht
° te cijferen en te rekenen. j
_ Machinist, fabricatie-chef, boekhouder en tuinemployés
mogen ’s middags een uurtje slapen.
i t Na den afloop der suikercampagne wordt er gewoonlijk
Z, een maand verlof gegeven, de werkuren zijn dan van 6
T uur ’s morgens tot 6 uur s’avonds.
Salarissen zijn betrekkelijk goed, uitgezonderd de mini-
j j mum-loonen, die veel te laag zijn; de verdeeling der winst-
. . procenten laat veel te wenschen over. ·~
Wat zegt men b. v. van een administrateur metf40.000
j procenten en de weegbrug-employé met slechts f 60.
, Op sommige fabrieken krijgen zelfs de mindere gesa-
larieerde employés niets. 9
ls deze verhouding niet treurig'?
En diezelfde administrateur van f 40.000, vertelde
M` overal dat hij voor zijne geëmployeerden opkwam.
jl Neen mijnheer, in nietigheden komt ge misschien voor
uwe geëmployeerden op, als ’tu maar geen cent kost; uwe
ä employés een menschwaardiger bestaan te verschaffen, ze ·
niet af te jakkeren en in een boozen bui ongegronde en
hatelijke op- en aanmerkingen over hun werk te maken, ze
lectuur te verschaffen, dat komt niet in uw brein op.
. Mevrouw ging door voor een engel van goedheid en
. waarom denkt ge wel? Mevrouw had de onkosten voor ’t
· aanschaffen van een tennisspel betaald. Doch nu waren
` de employes en hunne vrouwen ook zedelijk verplicht na
_ den campagne ’s middags hun theeuurtje op te offeren, om
` zich nogmaals in ’t zweet te loopen om hare majesteit te
behagen. Durft eens weg te blijven. De administrateur j
Q; zal ’t u wel inpeperen.
Nog een enkel staaltje, hoe de administrateurs alle
humaniteit verliezen en aan niets anders denken dan aan
i geld en nog eens geld. I
tt
ti