HomeHet leven op een suikerfabriek in IndiëPagina 15

JPEG (Deze pagina), 711.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 12.47 MB

' E E
F
l
ing?]
l
is
moeten uiten in handelingen, die spreken van hoogmoed en
klein verstand.
Als enkele staaltjes hiervan diene het volgende:
Een der administrateurs liet door zijne bedienden
I vruchten halen op ’t erf van een zijner geëmployeerden.
Toen de vrouw van dezen geëmployeerde een briefje
schreef of deze man hiertoe last had gekregen, kwam het
antwoord, dit niet ’t geval was, maar den volgenden dag
werd de geëmployeerde ontzettend hatelijk en klein behan-
deld, moest de bedreiging hooren een volgende keer zulke j
vragen niet meer te willen accepteeren, op poene van ontslag. j
rl Een administrateur vond dat zijne geëmployeerdem hem
niet diep genoeg groetten; een ander was bezitter van een j
leestrommel, toen zijne geëmployeerden hem vroegen om
tegen betaling mede te mogen lezen, uitte hij deze merk-
j waardige woorden, ,,mijne geëmployeerden hebben geen k
boekentrommel noodig."
Een ander administrateur liet zich uit, dat hij liever
geene getrouwde employés op de fabriek had.
De man is zelf getrouwd; mijn grootste wensch is, dat hij
weer eens employé wordt en onder een chef komt te staan
die dezelfde ideeën is toegedaan. ‘
De werkuren op de fabrieken in den tijd dat ’t suiker-
riet vermalen wordt, zijn als volgt:
Een weegbrug-employé zit van 6 uur ’s morgens tot
10 à ll uur ’s avonds, (enkele fabrieken uitgezonderd, die
om 6 à 7 uur ’s avonds met rietwegen ophouden).
jl Een fabrieksopzichter, speciaal belast met pakhuis-
bezigheden, werkt van 6 uur ’s morgens tot 6uur’s avonds
met overwerkuren.
Machinist, fabricatie-chef, van ’s morgens 6 tot ’s avonds
· 6 en worden geacht ’s avonds nog eens te komen kijken.
2e Machinist, Chemikers en wachtdoeners 6 uur op,
6 uur af.
De boekhouder werkt van ’s morgens 7 tot ’s avonds
7 à 8 uur.