HomeHet leven op een suikerfabriek in IndiëPagina 14

JPEG (Deze pagina), 725.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 12.47 MB

i 12
· Zoodra ge volgens uwen admininistrateur moderner
begrippen hebt dan hij, niet diep buigt voor hem, ge staat
op straat, een stok is zoo gauw gevonden; uwe meubels
moet ge verkoopen, ergens een huisje huren, of zoolang in .
g ’t hotel gaan, totdat ge iets anders hebt gevonden, en weg
iï zijn uwe opgespaarde penningen.
V Dan maar liever alles geslikt!
Employés, indien ge aan dien toestand geen einde
j_ maakt, zult ge als blanke slaven in dienst blijven van suiker-
W administrateurs en geldschieters.
j Ge zijt reeds aardig op weg. X
Morgen wordt u de lezing dezer brochure verboden. A,
. Verwacht niets van uwe administrateurs, ze staan in
j dienst van handelslichamen, die niets dan winst op ’t oog
hebben en dit bereiken ten koste van hunne werkkrachten,
hier dus de employe’s. t
’tls daarom van ’t hoogste belang voor den administra-
ïïl teur op hun hand te zijn; administrateurs die voor hunne
E geëmployeerden opkomen, vindt ge hoogst zelden, want alle
verbeteringen kosten geld en met duizenden guldens winst
is men niet tevreden er moeten honderdduizenden gemaakt
lr worden.
jj; Verwacht niets van deze menschen, die een groot deel
van hun leven op java hebben doorgebracht, zich in de
. lndiesche maatschappij hebben ingeburgerd, geen Europeesche
t kranten meer in handen krijgen, den boekentrommel door-
hollen, of niet lezen, nergens anders meer over kunnen
praten dan over suiker en nog eens suiker. ~
, Hoe kunnen deze personen ervaren, dat de employé ook
een menschwaardig bestaan wenscht te leiden?
Ge zoudt zeggen, maar een administrateur is ook employé
geweest, zeker, dat weten we allen, maar ook weten we, `
dat met ’t administrateursschap de hoogmoed schijnt te
komen.
ig` ’t Idee, dat hij nu aan ’t hoofd staat van vele Europeanen,
jj hij die vroeger niets was, schijnt bij de meesten zich te
3.
gie
ll