HomeHet leven op een suikerfabriek in IndiëPagina 12

JPEG (Deze pagina), 724.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 12.47 MB

l
l
jj ~._«j.·

l
l
j 10
ä strateur aan, die medegevoel heeft met het treurig lot zijner
lt geëmployeerden, iemand, die de pas uit Europa gekomen
[ jongelui den weg wijst in de kronkelingen der beperkte j
gezichtskring van eene suikeronderneming. j
j· Er moet gewerkt worden, er moet geld verdiend worden, ‘
jl men is geen administrateur eener suikerfabriek om vliegen
j te vangen, de jongelui moeten niet verwend worden, een ,_
g suikerfabriek is geen philantropische inrichting. Daarbij
laten de administrateurs zich meestal als godheden op hun
j terrein voelen.
g Zij, die geroepen zijn een onderneming te leiden, dus
te zorgen dat door goed en tevreden personeel de zaken
li marcheeren, zij kweeken door hun machtsmisbruik een
j ontevreden geest. De willekeur van deze heeren is groot.
Ik zal u eenige voorbeelden noemen.
le. Een administrateur verbood aan de geëmployeerden #
j om een persoon, waarmede hij ongenoegen had, in hunne
i, huizen te ontvangen, op straffe van ontslag.
2e. Een administrateur, die een employé op staanden
voet had ontslagen en hem zes weken tractement zou uit-
keeren, berekende dit op deze wijze: (’t was toevallig ’t einde
j van de maand) je tractement + 2 weken is zes weken.
3e. Een employé die met een zeer beschaafde vrouw
was getrouwd, eene vrouw die verre boven des admini-
ïj. strateurs vrouw stond, werd op allerlei manieren in zijn
werk gezocht.
jl Naast den administrateur zit de administrateurs vrouw.
jj Employe’s, beleedig hare majesteit niet, kom ’s middags j
j een uurtje tennissen, om mevrouw te behagen.
jj Speel mooi weer met mevrouw en ge zijt een politiek
mensch en vrij zeker van uwe positie.
jj Betaal uwe kippen niet duurder dan de administra- ’
jl teursvrouw, dit zou u uw ontslag kunnen kosten.
j Sla de vrouw van den administrateur niet over met
eene danspartij in de soos, morgen wordt er op allerlei
manieren op uw werk gevit.
ij
+
(