HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 82

JPEG (Deze pagina), 690.24 KB

TIFF (Deze pagina), 5.29 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

' Hï l `ï ïi Y
nv DE SERIE:
H oe? en Wat? .
verschijnen tal van practische Boeken.
Elk slechts GO cts. ingen., 90 cts. geb.
No. 1. H. M.]. WATTEL, Cand.-Not. Hoe is mijn recht
- wat mijn plicht? ’t Geheele burgerlijk wet-
boek in beknopten vorm.)
No. 2. Hoe moet ik reclame ma/een voor mijn zaak?
Onmisbaar voor elken winkelier.
No. 3. v. ECK. Hoe moet men zijn geld beleggen en
wat daarmede in ver·banct staat. "
No. 4. HUB. BOUTEN. Wat moet mijnjongen worden
t ~- hoe moet hij te wer/c gaan
De Groninger Courant van 15 Nov. ‘05 zegt van deze serie
,,Deze serie goed en handig uitgegeven boekjes." .
Het Leidsche Dagblad van 22 Nov. ’05: ,,Een onontbeerlijk iets
in den tegenwoordigen tijd."

Zeu beek uu Jetlere ut
0t‘ B .
Dr. HUNOLD LFIHMHNN, Hrts
)Ytiju uieuw Systeem
Ter bevordering van de gezondheid en ter
verkrijging van harmonisch ontwik-
kelde Iichaamsvormen.
­­ GEAUTORISEERDE UITOAVE. ­­
lngen. f I.25 Geb. fi.75
QW" Met lette op den naam: Dr. H. LAHMANN, Arts.