HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 77

JPEG (Deze pagina), 393.74 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

1‘ `
r F
Ill
Koersen ...... Bladz. 37
Levensverzekering .... ,1 40
Liquidatie ...... 1, 43
Loten ...... ,1 24
Mij. tot Expl. v. Staatssp. . . . ,1 31
Metallieken ..... 1, 23
Munten ...... 11 9
Naaml. Vennootsch. .... ,1 46
Ned. bank ..... 11 49
Ned. Werk Schuld cert 21/1 O/0 . . 1, 17
ll 1, 11 cert 3 O/o . . 11 18
11 11 11 3 O/O . . 11
Nutsspaarbanken .... ,1 14
Onderlinge verzekering . . . ,1 41
9; Onderpand prolg .... . ,1 34
Open bewaargeving .... 11 50
i Oostenrijksche schuld . . . ,1 22
11 conversie . . . ,1 23
l ,1 loten .... ,1 28
[ Pandbrieven ..... ,1 30
‘ Pasmunt ...... Vl 9
Q Pensioenverzckering .... ll 41
Premieleeningen .... 1, 19
g Premie affaire ..... ,1 38
Prolongatie ..... 1, 32
1, Recht van uitwinning .... ,1 58
11 11 schuldsplitsing . . . II 58
` Rekg. courant ..... 1, 54,60
"• Rotterdamsche loten .... ,1 25
Russische staatsfondsen . . . 1, 19
II coupons .... 11 21