HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 71

JPEG (Deze pagina), 488.12 KB

TIFF (Deze pagina), 5.50 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

71
beurs, ot er rente bij wordt gerekend of in den koers
zelf wordt genoteerd enz. Wanneer de koersnoteering
aan de buitenlandsche beurs bekend is, kan berekend
worden, hoeveel Rm., tr. of L. contant een stuk kost
en in verband met den wisselkoers op die plaats is dan
het bedrag te Amsterdam gemakkelijker vast te stellen.
Bestaat er verschil tusschen den zoo berekenden koers
en den xverkelijken koers ter beurze, dan maakt de arbi-
trage daarvan gebruik, ’t zij door te koopen, wanneer
het fonds hier lager genoteerd is, 't zij door te verkoopen
in 't omgekeerde geval. De huizen, die zich speciaal
met de arbitrage bezig houden, ontvangen telegratisch
· bericht van de prijzen en stemming op andere beurzen
en trekken daar hun voordeel van. Speciaal is de aan-
dacht in deze omgeving geconcentreerd op de New-
Vorksche markt, in verband met de uitgebreide specu-
( latie in Amerikaansche spoorwegtondsen. Dit is dan
ook de reden, dat onze beurs altijd de New­/orksche
beurs op den voet volgt.
l
l
l
{ 1
l
l
A l