HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 68

JPEG (Deze pagina), 629.06 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

ä
ï os

aan de andere zijde vraag naar wissels. De vreemde
wissel zal ter beurze een handelsartikel vormen, met
l prijzen, die beinvloed worden door vraag en aanbod.
« Het is de gewoonte om den prijs van de vreemde
j' wissels aan te wijzen per een bepaald aantal eenheden
1 der vreemde muntsoort.
ln enkele landen, o. a. Engeland, noteert men de
hoeveelheid vreemde munt, die men voor een vast
bedrag van de eigen munt kan krijgen. De genoemde
,;.‘ prijzen zijn het, die men wisselkoers noemt.
Het zijn evenwel niet alleen vraag en aanbod die
invloed op den wisselkoers uitoefenen. ls het aanbod
grooter dan de vraag, dan zal de wisselkoers, die men
dus als een gewoon handelsartikel kan beschouwen
en wel de prijs van een aantal eenheden der vreemde
muntsoort, dalen. Die daling is evenwel aan grenzen gebon- «
den. Het kan voorkomen, dat de wisselkoers zoolaagis,
dat degene, die vorderingen op het buitenland heeft,
er voordeel in ziet, om inplaats van een wissel te trek-
jij; ken, zich goud te doen overzenden.
Het aanbod van wissels zal door het inslaan van
it, dezen weg verminderen, de koers zal stijgen.
Omgekeerd, wanneer dejvraag grooter is dan het aanbod,
jff zal de koers stijgen, evenwel weer niet onbepaald. Immers
5;, degene, die in ’t buitenland moet betalen had ditbehalve
V met een wissel ook kunnen doen door overzending van
goud. Biedt dit laatste voordeel aan, dan zal de vraag naar
wissels verminderen, en de koers weer dalen.
Een andere factor, die invloed op den koers heeft, is
tft de looptijd van den wissel. Een wissel, die over eenigen
tijd pas betaalbaar is, zal per 100 franc of 100 Reichs-
jj;.
ïl
lig
lle
· i
ll