HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 64

JPEG (Deze pagina), 642.70 KB

TIFF (Deze pagina), 5.50 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

li
. 64
, op reis, in een locaaltreintje den handelsreiziger ont-
§_f moet hebben, die tevens niet de incasseering der gelden p
belast, van dorp tot dorp reist met een zware porte-
1 feuille en een grove linnen zak, op welks buitenhuid ,
de inhoud zich in verleidelijke kringen afteekent.
ft Dergelijke circuleerende brandkasten ziet men in de
toekomst niet meer. De handelsreiziger zal voortaan J
t aan het eind van zijn werkdag kalmpjes het gebeurde p
t geld bij de post brengen en alleen met het betrekkelijk
, waardelooze bewijs van afgifte reizen, dat hem in zijn
jj, komen en gaan al heel weinig hindert.
gj; Thans nog een enkel woord over de kosten. Voor
QV mij ligt het volgende tarief, dat voorloopig voor een
M, jaar is vastgesteld en later als het bedrijf dit toelaat
lj; zal verlaagd worden. Deze verlaging geschiedt indirect
iii door verhooging van het rentecijfer der gestorte gelden. j
De kosten bedragen voor incasso’s 5 cts. per f 100 W
of gedeelte daarvan; voor uitbetalingen aan het cheque-
bureau 5 cts. per f 100 tot een bedrag van f 5000; g
,«jj boven dit bedrag 5 cts. per f 200; voor betalingen jj
door middel van overboeking 10 cts. perf 100 of ge- 1
jij deelte daarvan. Wordt in een dezer operaties een ge-
gi woon postkantoor betrokken, dat niet tot de elf otficieele ,
ig, cheque­bureau's behoort, dan wordt 5 cts. extra berekend.
De besproken inrichting zal slechts in weinige op- h
zichten met bankinstellingen concureeren; n.l. bij het
incasseeren, wat bij banken een belangrijk bedrijf vormt.
Ook bij ons ten lande belast de post zich met het in-
§,,, casseeren van kwitantiën, wissels, assignatiën en ander
handelspapier, mits een bedrag van f500,- niet te
j, boven gaande. Zij moeten uiterlijk 14 dagen na zicht
itljj
s
Li
ti
‘t· .