HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 63

JPEG (Deze pagina), 651.95 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

63
waarvoor een rente van 1,8 pCt. wordt vergoed. Op
deze rekeningen kan men cheque’s afgeven, die aan
alle kantoren worden betaald. Een fabrikant of gros-
sier zal voortaan bij zijn rekening of zijn periodiek
rekening-overzicht eenvoudig een formulier leggen,
zooals dat door de postdirectie voorgeschreven is en
kosteloos verkrijgbaar gesteld wordt. Met dit betaal-
formulier gaat de klant gewoonweg naar de post -
waar iedereen tegenwoordig minstens eenmaal per dag
komt - en betaalt het verschuldigde bedrag ten name
van zijn leverancier. Er is dus geen extra-gang naar
een bank noodig, die alleen ontvangt op die uren,
welke voor ieder kostbaar zijn, omdat ze midden in
zijn werktijd vallen. Men kan ongedwongen, op een
dag en uur, die er voor passen - mits voor den
‘ vervaldag - zijne rekening voldoen. De dorpeling
hoeft er niet voor naar de stad, waar een bank-filiaal
is; maar hij betaalt zonder omhaal aan het postkan-
toor van zijn dorp, desnoods bij den brievengaarder,
als er geen postkantoor in zijn gehucht is. Nog ge-
makkelijker wordt de regeling, als ook de debiteur een
rekening­courant bij de post heeft. Hij geeft dan schrif-
= telijk order een zeker bedrag van zijne rekening op
die van zijn leverancier over te schrijven en zonder
i dat er een centime werd aangeroerd, is de rekening
i voldaan. De betaling is overal mogelijk gemaakt, de
u betalingscondities zijn vergemakkelijkt, het geldverkeer
heeft een groot centraal punt gekregen, waar crediteur
en debiteur elkander kunnen ontmoeten, de eigenlijke
waarden blijven buiten het verkeers-risico. En dit laatste
is niet het geringste der voordeelen. leder zal weleens
I
l