HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 62

JPEG (Deze pagina), 476.85 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

fäF<F__ ­...,,,_, __ . .,­`»­¤.,,­•­­­­­­.......Y~­­..,­«­ --.,..YvvY-Y­»-­-F-,-w:rw«-««-:·­4~n.~;-«­~-wv' ’ ‘ " "~ f ~?
I
i ' 62 {
Transport f 42.141.400.-
V oorschotten op onderp. of Borg-
,` tocht in saldo’s rekeningen-courant - 9.000.000.-
Gredieten - 13.000.000.-
i T Syndikaten en fondsen ­ 1.l00.000.-
{ Gebouwen en sale deposit ­ 521.000.-
j r 05702400.-
i Cmïoir.
l , Kapitaal ­ 12.000.000.-
C Reserven ­ 3.500.000.-
, 1 Zieken en pensioenfondsen ­ 300.000.-
j ` Deposito’s - 9.500.000.-
l( i Deposito’s op prolongatie ­ 1.900.000.-
‘ . Saldo der te leveren en te ont-
Ig vangen fondsen ­ 1070.000.-
Saldo’s rekeningen­courant - 11240000.-
Q Saldo’s bijkantoren - 2.050.000.-
Prolongatie genomen - 1.450.000.-
Kassiersrekeningen - 1.050.000.-
Te betalen wissels - 8.050000.-
Cl;. Diverse rekeningen - 652.400.- _
gig! Fondsendepot ­ 13.000.006.- 4
j r 65.762.400.-
·A ln Zwitserland is sedert kort een nieuw systeem .
S van rekening-courant ingevoerd bij de post waarvan
· de correspondent van het Handelsblad het volgende ·
, vermelde:
Voor ieder staat de gelegenheid open aan het post-
; kantoor een bedrag te deponeeren, minstens f 100
jêtla E
ll

T ­l
l
m1.· A I