HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 61

JPEG (Deze pagina), 585.81 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

61
. als de banken doch daarbij geen credieten verleenen
i en hierdoor een cachet van grootere soliditeit hebben
l gekregen. Bovendien vergoeden zij geen rente in reke-
j ning-courant, wat een verschil vormt met bankrekeningen.
, Het is juist dit laatste voordeel, dat een krachtig reclame-
middel is der bankiers en dat velen, die vroeger een
i rekening bij een kassier hadden, naar de bankiers heeft
gedreven. De kassiers hebben nu als een soort ver-
weermiddel steeds geweigerd cheques op een bank­ r
j rekening in betaling aan te nemen. i
Z Het deposito­stelsel bij bankinstellingen werd reeds .
j vroeger besproken. Uit het staatje dat wij hierachter i
j laten volgen zal men zien, welke enorme bedragen .
‘ sommige instellingen als zoodanig ontvangen. j
Aan de meeste banken is verbonden een wissel- l
g` kantoor, waar men vreemd papiergeld en munten kan i
i inwisselen tegen Nederlandsch courant.
; Tevens bestaat de gelegenheid tot het inwisselen
van coupons het aan­ en verkoopen van fondsen en
j het sluiten van prolongaties. Hierbij een staat van
· bezittingen en schulden van een der grootste banken.
a
B DEBET.
Aandeelen in diverse banken i 5.8Q1.400.~
Fondsen in depot - 11.000.000.-
Kassa, wissels en coupons - 12.000.000.-
Saldo's bij Bankiers - 750.000.-
Prolongatiën gegeven - 10.600.000-­
Voorschotten op Consignatiën ­ 1900.000.-
f 42.141.#100.--