HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 6

JPEG (Deze pagina), 427.53 KB

TIFF (Deze pagina), 5.47 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

, 1
l à
t
Geldbelegging en Geldhandel il
lr
ï Voorwoord il
l
l
, Het is de bedoeling van den schrijver om in ’t kort ‘l
l voor kleine kapitalisten de verschillende meest voor-
j komende wijzen van geldbelegging te behandelen, de
l voor- en nadeelen van de verschillende beleggingen t
, na te gaan en ten slotte in ’t kort een overzicht te ,
Q geven van de instellingen, die van deze soort van
i geldhandel een bepaald beroep maken.
De betrekkelijk geringe omvang van dit werkje noopt p
hem verschillende onderwerpen slechts kort te behan- F
l delen evenwel niet zoo beknopt of de nijvere burger, ,
die zijne spaarpenningen wil beleggen, zal er voldoende
voorlichting in vinden.

l