HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 52

JPEG (Deze pagina), 663.28 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

l
51
in een drukke stad als Amsterdam min of meer riskant
is. Eveneens bestaat aan de Ned. Bank zooals gezegd
niet de gelegenheid de van de stukken geknipte cou-
pons, en dividenden te verzilveren, zoodat men zich daar-
mede weer naar firma's moet begeven, die zich speciaal
met het wisselen van coupons belasten. De genoemde
bezwaren ondervindt men niet wanneer men gebruik
maakt van eender safe-deposit-inrichtingen der groote
bankiers. Aan bijna alle groote bankinstellingen bevinden
zich tegenwoordig kolossale brandvrije kelders, waarin
brandkasten, die van de nieuwste vindingen van dezen
tijd voorzien zijn en bij herhaalde proefnemingen brand-
en inbraakvrij zijn gebleken. Deze brandkasten zijn
verdeeld in een groot aantal hokjes van verschillende
grootte, die men kan huren tegen een geringe ver-
goeding, afhangende van de grootte. De bankinstelling
bezit op alles 2 verschillende sleutels, waarvan een in
het bezit van den huurder, de ander in ’t bezit van
de instelling blijft. Slechts wanneer beide sleutels tege-
lijk worden gebruikt, kan men zich toegang verschaffen
tot deze bewaarplaats. De bank kan niet bij den inhoud
der safe-deposit, zonder medewerking van den huurder
en omgekeerd. Het spreekt van zelf dat de bankiers
eenigszins kieskeurig zijn op hunne clientèle als zoo-
danig bijv. van elke safe-deposit huurders eischen, dat
zij bij haar geintroduceerd zijn, vooral wanneer in de huur-
contracten den huurder vergoeding van alle verliezen,
die ontstaan kunnen als gevolg van inbraak of brand,
wordt gewaarborgd. Koopt nu de huurder fondsen,
dan kan hij ze onmiddelijk deponeeren in zijn eigen
[ bergplaats, waar niemand buiten zijne medewerking in
i