HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 51

JPEG (Deze pagina), 639.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

K? ` ”` ` ‘` '`"` `T"’“”¤""¤‘" ’*""‘ï‘ ‘ï~·~~v;···-­·Y-­­··«·­« «w,­­»......_W.,..-... .- -. W, ov _. K K
O
50
` winst en kan bij schaarschte van geldmiddelen van de
’ Ned. Bank sommen in rekeningcourant opnemen.
Behalve het uitgeven van bankpapier, houdt de Ned.
Bank zich met verschillende andere geldzaken bezig,
t. w. het disconteeren van wisselbrieven, assignatiën of
orderbrieven met twee of meer solidair verbondenen
o en met een looptijd van niet langer dan 6 maanden,
het beleenen van effecten, hetzij staatsschulden, hetzij
aandeelen en obligatiën van bijzondere lichamen of
maatschappijen, goederen, waren en koopmanschappen,
B muntmateriaal, den handel in goud en zilver en het
` doen verwerken en vermunten daarvan, het ontvangen
, van gelden in rekening-courant, het koopen en ver-
%_ koopen van wisselbrieven en ander handelspapier. De
Nederlandsche Bank neemt fondsen in zoogenaamde
i open bewaargeving. ln dat geval deponeert de eigenaar
ti zijn fondsen tegen kwitantie in de kelders van de bank
f·,’ en krijgt, wanneer coupons en dividenden der stukken
betaalbaar zijn, de afrekening thuis gestuurd, waarna
/ hij aan de kas van de Ned. Bank de tegenwaarde kan
ontvangen. De Ned. Bank berekent voor een en ander
‘< een zeer matig loon.
ig Men kan zijn fondsen ook in gesloten bewaargeving
è; aan de Ned. Bank deponeeren, bijvoorbeeld in gesloten
trommels. De Ned. Bank bemoeit zich niet met aan-
lg. en verkoop van effecten of inwisseling van andere
lt coupons, dan bij haar worden betaalbaar gesteld.
;· Dit is een bezwaar voor particulieren die hunne eigen-
dommen aan haar hebben toevertrouwd. Zij zullen elk
nieuw-aangekocht stuk van hunnen effectenmakelaar
moeten brengen naar de bank, welk overbrengen vooral
ä
‘ t