HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 41

JPEG (Deze pagina), 584.09 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

,1 i .;;,.;;;g;m;~.: vè'·;7rï.qi#1»¤¤­:vsms¤¤¤g;:rf?!L’1!X•ë!‘&1t‘§vF:,!ïä!“ïT;TP‘9;’!W·7·7eY¤­*¤WY=~‘ï­s««~~ mt «·, ci ·­‘« .» uw-r;:a.t;"u.=:..<=::;"‘ ' "'" Q--
40
op onderpand van deze goederen, dan wordt het be-
drag der hypotheek en de naam van den hypotheek-
gever daarin bijgeschreven. Zoodoende kan iedereen.
die vaste goederen koopt of geld op hypotheek wil 4
. uitgeven, zich op de hoogte stellen, wie den eigenaar .
l is en of er al hypotheek op rust.
l Het sluiten van een hypotheek moet geschieden bij
. eene notarieele acte. Vindt dus degene, die geld in den J
¥ vorm van hypotheek wil leenen, een ander, die bereid
, is, zijn geld op deze wijze uit te zetten, dan gaan zij
i naar den notaris, die een acte opmaakt en laat regi-
; streeren.
L De voorwaarden, die particulieren bedingen, zijn ,
wat het renteprocent betreft, niet altijd lager dan bij j
hypotheekbanken. Deze laatsten zijn evenwel aardig
’ duur met hare onkosten en provisieberekening, waar- `
van men bij particulieren, uitgezonderd de kosten van
E den notaris, verschoond is. Hypotheken worden meestal
j, gesloten van jaar tot jaar en meteen opzeggingstermijn
" van 3 maanden. Heeft men zich in alle opzichten van
de deugdelijkheid van het roerend goed overtuigd dan
is deze wijze van geldbelegging eene zeer zekere.
, VERZEKERlNGS‘CUEZEN, LEVENSl’ERZEl<ERlNG.
Er is bijna geen soort van instellingen, die in de
laatste jaren in zoo talrijke mate in aantal is toege-
genomen als bovengenoemde.
Het is niet zoo zeer eene verzekering op een lang
en gezond leven, die wordt beoogt, als wel een eigen-
1
t a
ef