HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 39

JPEG (Deze pagina), 639.90 KB

TIFF (Deze pagina), 5.60 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

V. ""·‘*T'7,ïï":7"'T"*f"""":t1t·‘·*«­¥*:‘#‘·ï§';':<"‘¥*"ï§*?·~.·‘•i*ït·v`·ï T*‘TE'?ï"’*«ï*`·¤’<·¤ rr.:>­’ - - «~· · · ~ ­---- ~- ,_ _, ,_á.
38
Zoodra de koers genoeg gestegen is, kan men zijn
stukken verkoopen en winst nemen. Een andere vorm
is stukken in blanco verkoopen. Men dient dan bij
eene effecten­firma stukken te leenen. Uit den aard
T der zaak zal dit alleen kunnen gesschieden bij effecten-
i’ firma’s, die over een flinke effectenportefeuille be-
schikken, ’t geen meestal bij de groote banken het
geval is. De speculatie is in dit geval op teruggang
in de koers. ls deze voldoende gedaald, dan kooptmen
t de vroeger verkochte fondsen terug en ontvangt het
‘ verschil tusschen verkoop- en inkoopprijs als winst.
L Deze soort zaken heeft meestal plaats hij niet rente-
gevende fondsen, zoo o.a. aandeelen in verschillende
Amerikaansche spoorwegen, die geen dividend uitkeeren.
In ’t andere geval moet men de coupon of het dividend- j
, bewijs, dat tusschen den verkoop en den terugkoop
S vervalt, bij betalen, ’t geen de winst vermindert. Het
‘ is sterk af te raden de besproken wijze van speculeeren
l die men contramineeren noemt of Hin den wind" gaan
1 uit te voeren in fondsen, waarvan slechts een beperkt
getal in omloop is. Men kan dan genoodzaakt worden
à tout prix terug te koopen, ’t geen tot groote ver-
liezen kan leiden. Een andere wijze van speculeeren is
de zoogenaamde tijdaffaire. Men verhandelt dan fondsen
tegen een bepaalde koers, op voorwaarde, dat ze later
j geleverd zullen worden. Tegen dat die tijd aanbreekt
l kan men of zijn stukken betalen en in ontvangst nemen
of de positie liquideeren en de winst ontvangen of
i het verlies betalen. De verkooper behoeft dan geen
stukken te bezitten en de kooper geen geld om zijn
stukken te ontvangen. Beide handelen zonder kapitaal,
V