HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 33

JPEG (Deze pagina), 588.61 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

I
32
" In New-York, dat de hoofdmarkt voor deze fondsen
5 is, bestaan steeds verschillende groepen financiers, die
j door gebruik te maken van ware of valsche berichten
en vervoercijfers trachten den beurskoers naar boven
,, of naar beneden te drukken. Wie dus prijs op het
t goed beleggen van zijn geld stelt, wage zich nooit op
dit glibberig terrein. Ook deze sporen bezitten echter
vaak zeer goede obligatiesoorten, die door de inkom-
sten der maatschappij dikwijls uitstekend worden ge-
dekt en waarvan de aankoop met beleggingsoogmerken
zeer goed kan zijn.
Prolorzgatia.
Het kan voorkomen, dat bezitters van effecten tijde-
lijk geld moeten gebruiken. Zij kunnen dan op hunne
effecten als onderpand bij commissionairs in effecten
of bankinstellingen geld opnemen op prolongatie. Deze
prolongatie-overeenkomst wordt in vorm en wezen ge-
' regeld in het contract van de vroeger genoemde ver-
` eeniging voor den effectenhandel. Hier volgen de
voornaamste bepalingen:
‘ Art. 44. Geldleeningen geschieden:
. cz. voor onbepaalden tijd tot wederopzegging door
een der partijen (dusgenaamd oncall);
Z2. voor eene maand (dusgenaamd prolongatie);
o. voor drie maanden (dusgenaamd beleening).
, Bij geldleeningen b en c is de geldnemer tusschen-
tijds gerechtigd het opgenomen bedrag terug te be-
i talen en het onderpand terug te ontvangen, mits, bij
prolongatie, rente betalende over minstens 15 dagen
« en bij beleening, rente betalende over de geheele
loopende maand.
Q j