HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 27

JPEG (Deze pagina), 563.12 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

26 ;
de premieleening der Verg. "Het Witte Kruis", 2 lee-
ningen Paleis van Volksvlijt van 1867 en 1869 enz.
Loten Amfwevjocvz. A
De stad Antwerpen heeft eene 21/2 pCt. Premieleening j
van 1887, groot fr. 183.440.000, in stukken van fr.100, .
rentende per 1 januari. Zij is verdeeld in 73376 seriën
elk van 25 obligatiën, aflosbaar ln 90 jaar.
Gedurende de eerste 24 jaren 6 uitlotingen per jaar,
na dien tijd voor de volgende 66 jaar 4 maal ’sjaars.
Trekkingen: van 10 juli 1903 tot 10 Mei 1911, op
10 januari, hoogste premie fr. 25.000, 10 juli fr. 150.000
10 Maart, 10 Mei, 10 September en 10 November
fr. 150.000, 10 jan., 10 April en 10 October f10000.
Van 1895-1977 worden bij elke trekking nog uit-
geloot 20 premiën elk van fr' 150.
De zonder premie uitgelote stukken zijn aflosbaar v
met fr. 110.
Vóór 23 Maart 1907 mag deze leening niet gecon-
verteerd worden.
Verjaring der uitgelote stukken na 30 jaren, coupons
na 5 jaren.
Loten Stad Brussel.
De stad Brussel heeft een 21/2 pCt. premieleening,
groot fr. 289.000.000, coupons vervaldag ljuli. De
leening is verdeeld in 115600 seriën, elk van 25 obli-
, gatiën à fr. 100.
§ Aflosbaar in 90 jaar, bij uitloting met premiën, 6
i maal ’s jaars (begonnen 15 januari 1887), betaalbaar
den 2den januari volgende op de trekking. Trekking <
van 15 jan. 1903 tot 15 Nov. 1910 op 15 jan. en 15
juli, hoogste premie fr. 100.000, 15 Maart fr. 30.000, ;
ea. t